15439 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Üstündağ, Rektörlük Adaylığını Açıkladı
Üstündağ Rektörlük Adaylığını Açıkladı
Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Fırat Üniversitesine Rektör Adayı olduğunu açıkladı. 
 
Üstündağ, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yarım asırlık yükseköğretim geleneğine sahip olan Üniversitemiz, ifade ettiği zengin potansiyeline rağmen, kuruluş yıllarından bu yana geçen zaman içerisinde ciddi hamleler gerçekleştirememiş, klasik bir şehir üniversitesi olmaktan öte bir dinamizm yakalayamamıştır.” Diyerek şu ifadelere yer verdi: 
 
“Bilindiği üzere, Üniversitemizde 2016 yılı haziranında rektör adayları sıralamasını belirleme seçimi yapılacaktır. Seçimde aday olduğumu siz değerli meslektaşlarımla paylaşmak isterim. Bu seçimin olgun ve seviyeli bir süreç içerisinde gerçekleşmesini temenni ederim.
 
Yarım asırlık yükseköğretim geleneğine sahip olan Üniversitemiz, ifade ettiği zengin potansiyeline rağmen, kuruluş yıllarından bu yana geçen zaman içerisinde ciddi hamleler gerçekleştirememiş, klasik bir şehir üniversitesi olmaktan öte bir dinamizm yakalayamamıştır.
 
Yaşadığımız modern çağda üniversiteler, zamanın ruhunun gerektirdiği gelişim ve değişimlere zemin hazırlayan, nitelikli bilgi, işgücü ve teknoloji üreten önemli kurumlardır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek de üniversitelerin temel görevlerindendir. 
 
Üniversiteler, eğitim ve öğretim başta olmak üzere, bulundukları şehir ve bölgelerin ekonomi, sağlık ve kültürel alanda gelişip kalkınmasında da ciddi payı olan kuruluşlardır. Nitekim YÖK tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan “Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü” temalı toplantıda, üniversitelerin bulundukları şehir ve bölge odaklı misyonlarının bulunması ve buna göre de gelecek tasarım ve faaliyetlerinin planlanmasının gerekliliği görüşü ve değerlendirmeleri ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarımızın misyonlarını tekrar gözden geçirerek “tek tip”ten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ve bazı üniversitelerin üniversite olmanın bütüncül yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.
 
Üniversitelerin bu işlevlerini yerine getirebilmeleri, yönetici, akademik ve idari kadrolarla öğrencilerin huzur ve güven ortamında çalışmalarıyla mümkündür. Yukarıda da bahsedildiği gibi, Üniversitemiz, huzur ve güven ortamı içerisinde ihtisaslaşmış kampüsleri ile klasik şehir üniversitesi görünümünden sıyrılıp ulusal ve uluslararası seviyede akredite olmuş, girişimci, yenilikçi ve bilimsel standartları yüksek üniversitelerden biri haline gelmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. 
Ülkemizin yönelmiş olduğu 2023 hedeflerine Üniversitemizin de katkı sağlaması ancak ehliyetli, liyakatli, adaletli ve katılımcı yönetim anlayışına sahip kadrolarla mümkün olacaktır. Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Üniversitemizi daha ileriye taşıma duygu ve düşünceleriyle rektör adayları sıralamasını belirleme seçiminde aday olduğumu bilgilerinize sunar, bu seçimin Üniversitemize başarı getirmesini temenni ederim.”
 
16 Şubat 2016 Salı, 10:36
15439 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Haberler
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Üstündağ Rektörlük Adaylığını Açıkladı