15 Kasım 2019 Cuma, 267 kişi okudu
ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Bazen zaman tünelinde gezinti yapıyorum. İlkokul sıralarında eğitsel kol etkinliklerimizi görüyorum. Eğitsel kol faaliyetlerinde girebilmek için mücadele verirdik ve seçilince de sanki kendimizi ayrıcalıklı görürdük. Ortaöğretimde de devam ederdi. Belki o yaşlarda o faaliyetlerin öneminin farkında değildik, sadece görevimizi yapıyorduk gibiydi. Oysa sosyal faaliyetlerin getirisi yıllar sonra anlaşılmaktadır
 
İlköğretim sırlarında başlayan eğitsel kollar üniversitelerde yerlerini öğrenci kulüplerine şimdiki ifade ile öğrenci topluluklarına bırakmaktadırlar. Üniversiteler sadece çağdaş eğitim yapmakla yetinmiyorlar. Artık öğrencileri sosyal etkinlikler içerisinde görevlendirerek, onların hayata bakış açılarının değişimlerine, sosyalleşmelerine, koordineli çalışmayı öğrenmelerine, özgüven kazanmalarına, iş takibi yapma becerisini kazanmalarına, konulara geniş açılı bakmalarına imkân sağlamaktadır.
 
Sosyal etkinlikler ile yaşam renklenir, hareketlenir. Üniversitelerde farklı ve çok sayıda öğrenci toplulukları kurulmuştur. Bu toplulukların kuruluş amacı sosyal, sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel, teknolojik vb. alanda etkinlikler yapabilmektir. Bu kulüpler öğrenciyi interaktif düşünmeye, sosyalleşmeye, risk alabilmeye, vizyon kazanmaya, liderlik ruhunun gelişmesi ve ön plana çıkmasına, farklı görüş ve karakterdeki insanlara saygı duyma gibi özellikleri kazanmalarını sağlamaktadır. Üniversite öğreniminden sonra meslek hayatına başlarken mutlaka herkes devlet dairesinde iş bulamayacaktır. Özel çabalarıyla iş arayışına girmeleri büyük ihtimaldir. Kişi öğrencilik yaşamında ne kadar sosyal etkinliklerin içerinde ise iş bulmada da o kadar girişken olur ve hedefe ulaşır.
 
Öğrenci toplulukları etkinliklerine gelişmiş üniversitelerde oldukça fazla önem verilmektedir. Üniversite düzeyinde ilk topluluk Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTU) kurulmuştu. Günümüzde öğrenci topluluklarının öneminin farkına varılmaya başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde Üniversite kampüsüne girişte topluluk logoları ile karşılaşırsınız. Öyle ki tanıtım amaçlı eğitim başladığı hafta kampüste panayır görüntüsü vardır. Üye kayıt etme adına tanıtımlarını yaparlar.
 
Üniversite öğrenimi yıllarımı hatırlıyorum, zaten terör belasından dolayı kim sosyal etkinlik düşünebilirdi ki? Ayrıca aileler ve hocalar da gereken önemi vermiyorlardı. Anlayış çok farklıydı. Boşa geçen vakit olarak düşünürlerdi. Sosyal yaşam, günümüz ile kıyaslanınca yok gibiydi. Yıllar ilerledikçe yaşam biçimlerinin değişmesiyle birlikte sosyal yaşama verilen önem de arttı.
 
Fırat Üniversitesi’nde Öğrenci Toplulukları sayısı oldukça fazladır. Elbette her birinin etkinlik çerçevesi farklıdır. 2006 yılında kurulan FEBİTEK (Fırat -Elektronik-Bilişim Teknoloji Topluluğu) akademik danışmanlığı görevini ben yapmaktayım. Topluluğumuzun Başkanı, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, sosyal faaliyetler grubu, proje grubu gibi oluşumları mevcuttur. Topluluğumuza üye alırken aktif, yaratıcı öğrenciler tercihimizdir. Her yıl tekrarlanan genel kurulda kapalı oy ile topluluk başkanı ve yönetim belirlenir. Topluluk olarak Üniversitemizde en aktif topluluklar içerisinde ilk sıralardayız.
 
İl içerisinde oldukça fazla etkinliğe ev sahipliği yaptık. Birçok nedenden dolayı kalabalık öğrenci grubunun il dışındaki etkinliklere grup halinde gitmeleri güçtür. ”36. Ulusal Bilişim Kurultayı ve ”6-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirildi. Kurultay ile birlikte 1. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Konferansı gerçekleştirildi. FEBİTEK öğrenci Topluluğu 80 öğrenci ile Fırat Üniversitesini ve FEBİTEK Öğrenci topluluğunu orada temsil ettiler.  Kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu onları izleyerek, onlar ile görüşerek, firma yetkililerinden gelen dönütlerden anlamak mümkündür. Farklı ortamda kongre, bilimsel yayınlar, firmalar, staj yeri arayışı, devamında belki iş bulma, kendi çalışma paydaşlarını bulma gibi ve çok fazla unsurlar, öğrencilerin cazibe merkezindeydi. O kadar kalabalık üniversite öğrenci grubunun katılımı takdirle karşılanıyordu. Öğrencilerimi o heyecan ve motivasyon içerisinde görmek elbette beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Bilimsel ve kültürel gezilerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri azımsanamaz.
 
Öğrenci toplulukları olarak etkinlik başvurumuzu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına yaparız. Son TBD etkinliğinde olduğu gibi yıl içerisinde yaptığımız etkinliklere imkanları çerçevesinde yolumuzu açan Daire Başkanı Cihan Çakıcı’ya, Kültür Şube Müdürü Ayfer Öndaş Hanım’a, Yapı İşlerin Daire Başkanı Mehmet İnallı Bey’e öğrencilerim ve adıma teşekkür ederim. Ayrıca 80 öğrencimizin ulaşımını gerçekleştiren otobüs kaptanlarımıza teşekkür ederim.
 
Öğrencilerin Ankara’da konaklamasını üstlenen TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi Aktepe ve Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum.
 
Sorumluluğunu bilen gençliğin daha büyük çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Emeği geçen bütün çocuklarımızı kutluyor buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI