383 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
TUNCER: "SİGORTALI OLMAK ANAYASAL BİR HAKTIR"
TUNCER SİGORTALI OLMAK ANAYASAL BİR HAKTIR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, Elazığ'da 2019 Eylül ayı verilerine göre toplam 123 bin 260 olan aktif sigortalı olduğunu, bunun 78 bin 638’inin SSK (4/a), 14 bin 822’sinin BAĞ-KUR (4/b), 29 bin 800’ünün ise Emekli Sandığı (4/c) kapsamında çalıştığını kaydetti.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, kurum çalışmaları hakkında Günışığı Gazetesi'ne bilgiler verdi. 
 
Tuncer, yaptığı açıklamada, insanların yaşamları boyunca hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, analık, işsizlik, malullük, yaşlılık ve ölüm riskleri ile karşı karşıya olduğunu, bu risklere karşı insanların devlet güvencesi altına alındığını kaydetti.
 
ÜÇ KURUM SGK ÇATISI ALTINDA TOPLANDI
 
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu güvenceyi sağlandığını ifade eden Tuncer, "Üç kurum 16 Mayıs 2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu çatısında birleşerek ve kapsamına aldığı kişi sayısını genişleterek büyük bir kurum haline geldi. Sigortalı olmak, kişilerin devredilemez, vazgeçilemez ve kişinin isteğine bırakılamaz Anayasal bir haktır. Bu bakımdan işverenler çalıştırdıkları işçilerin işe giriş bildirgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vererek çalışanlarını sosyal güvence kapsamına almış olurlar. Kişilerin sosyal güvencesinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ve takip etme görevi kanunlar ile Kurumumuza verilmiştir. Kurumumuz tüm çalışanlarımızın işverenleri tarafından sigorta kaydının yaptırılıp yaptırılmadığını kontrol etmekle mükelleftir. Kurumumuz kayıt dışı istihdam ile mücadele etmenin yanında işçi, işveren, (ilk, orta, lise ve üniversite) öğrenciler, meslek odaları ve diğer paydaşlarımıza yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini de sahada hızla yürütmektedir." ifadelerine yer verdi. 
 
ELAZIĞ'DA 123 BİN 260 AKTİF SİGORTALI VAR
 
SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer, Elazığ'da 2019 Eylül ayı verilerine göre toplam 123 bin 260 olan aktif sigortalı olduğunu, bunun 78 bin 638’inin SSK (4/a), 14 bin 822’sinin BAĞ-KUR (4/b), 29 bin 800’ünün ise Emekli Sandığı (4/c) kapsamında çalıştığını kaydetti.
 
84 BİN 935 KİŞİ SGK KAPSAMINDA AYLIK ALIYOR
 
Müdür Tuncer açıklamasında, Elazığ'da  4/a’dan 54 bin 100, 4/b’den 12 bin 861, 4/c’den 17 bin 974 olmak üzere toplam 84 bin 935 kişinin sosyal güvenlik kapsamında aylık aldığını belirterek, "Dolayısıyla aktif/pasif oranı 1,45’dir, yani yaklaşık 1,5 çalışan bir emekliye bakmaktadır. AB ülkelerinde ve sanayileşmeyi tamamlamış ülkelerde bu oran yaklaşık 4 civarındadır." dedi.
 
ZORUNLU SİGORTALI SAYISI
 
Tuncer, 2019 Eylül ayı verilerine göre Elazığ’da 67.591 zorunlu sigortalının olduğunu, bunun 16.162’sinin Kamuda, 51.429’unun Özel sektörde istihdam edildiğini belirterek, "67.591 zorunlu sigortalıdan 15.253’ü kadın, 67.591’i erkek sigortalıdan oluşmaktadır. Kayıtlı (sigortalı) çalışan her işçi yukarıda sayılan risklerden, iş kazası/Meslek hastalığı yönünden geçici ve sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri ve evlenme yardımından, Hastalık ve Analık ( işçi doğum yapması) halinde tedavi, yol ve zaruri masraf ile medikal malzeme ödemeleri ile geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğinden, işsiz kalması halinde işsizlik ödeneğinden, Malul kalması halinde maluliyet aylığından yararlanmaktadır. Yaşlanması halinde yaşlılık aylığından, ölümü halinde ise hak sahipleri ölüm aylığından faydalanarak bu risklere karşı kendilerini güvence altına almış olurlar. Kayıt dışı (sigortasız) çalışması halinde ise bu risklere karşı hiçbir güvence altına alınmamış olurlar. Nasıl ki araçlarımıza kasko, zirai ürünlerimize sigorta yaptırıyor isek, her şeyden daha önemli olan kendi sosyal hayatımızı ve sağlığımızı da sigortalatmamız gerekmektedir. Kayıtlı istihdam edilen işçilerimize bu kadar imkân sağlanmakta iken, işverenlerimize de çalıştırdığı her bir işçi için ciddi rakamlar tutan sigorta primi teşviklerinden yararlanma hakkı sunulmaktadır. Örneğin işveren asgari ücret düzeyinde ücretle çalıştırdığı bir işçi için yaklaşık 959 TL sigorta primi ödemesi gerekirken, asgari ücret desteği de dâhil sağlanan teşvik uygulamaları ile ödenecek sigorta prim tutarı, 527 TL’ye düşmektedir. Bu teşvikler ilave istihdam, dezavantajlı grupların istihdamı, mesleki eğitim alan personelin istihdamı, kadın ve genç işçi istihdamı gibi daha da cazip teşviklerden yararlanabilmektedir. Onca teşvik indirimlerine rağmen çalıştırılan kişilerin kayıt dışı (sigortası) istihdam edilmesi hem işçinin hak ve vebali açısından hem de ülke ekonomisi açısından kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. Kayıtlı istihdam sağlayan işverenlerimiz; primlerini düzenli ödemeleri halinde sigorta prim teşvik indirimlerinden, borcu yoktur ve ilişiksiz yazısı alınması ve ihalelere girme hakkını elde eder." diye konuştu. 
 
8.191 İŞ YERİNİN 448’İ KAMU, 7.743’ÜNÜ ÖZEL İŞ YERİ 
 
Elazığ'da hizmet veren iş yeri sayısına ilişkin bilgiler veren Tuncer, "2019 Yılı Eylül ayı verilerine göre Elazığ'da 8.191 iş yeri sayısının 448’i Kamu, 7.743’ü Özel iş yeridir. Bir diğer sigortalılık türü 1 Ocak 2012 tarihinde zorunlu tutulan Genel Sağlık Sigortası (GSS)’dır. " dedi. 
 
ÖĞRENCİLER VE ÇALIŞMAYANLAR GÜVENCE ALTINDA
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, her hangi bir işte çalışmayan, anne ve baba, eş ve çocuklarından dolayı bakmakla yükümlü tutulmayan 18 yaşından büyük her vatandaşın Genel Sağlık Sigortalısı olmakla yükümlü tutularak Sağlık güvencesi altına alındığını kaydetti. 
 
Tuncer, "18 yaş altındaki tüm çocuklar devletimiz tarafından ücretsiz GSS kapsamına alınarak güvence altına alınmıştır." dedi. 
 
18 yaş üstü ve 25 yaşına kadar öğrenci olmayan vatandaşların aylık 76,74 TL ödeyerek GSS güvencesinde olduklarını kaydeden Tuncer, "Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımız Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırabilirler. Gelir seviyesi asgari ücretin üçte birinden az ise Kanunun 60’ıncı Maddesinin c/1’i kapsamında yani eski yeşil kartlı olarak ücretsiz GSS kapsamında sigortalanır. Tüm bu GSS statüsünde sigortalanan vatandaşlarımız ücretsiz sağlık hizmetleri, yol ve zaruri masraf (sevk parası) ödemeleri, ücretsiz ilaç, optik malzeme, medikal malzeme, diş tedavileri, ortez ve protez tedavileri gibi tüm sağlık hizmetlerinden devletin en üst düzey bürokratının aldığı standartlarda hizmet alabilir. Genel Sağlık Sigortalılarının ödediği prime göre sağlık hizmet kalite ayrımı yapılmaksızın, az ödeyen de, çok ödeyen de hatta ücretsiz GSS’li olanda eşit standartlarda sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır." 
 
 
06 Aralık 2019 Cuma, 16:48
383 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
TUNCER SİGORTALI OLMAK ANAYASAL BİR HAKTIR