423 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Taşeron Kadrolarından Vaz mı Geçiliyor?
Taşeron Kadrolarından Vaz mı Geçiliyor
 
Kamu sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş Kadrolu taşeron çalışanları ile ilgili olarak Sağlık bakanlığının tasarı olarak hazırladığı genelgenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
Karataş, Sağlık Bakanlığı, bünyesinde çalıştırdığı Taşeron Kadrolu işçilere ilişkin cezai yaptırım genelgesi hazırlandığını ifade ederek, “Buna göre, kusurlu fiil ve davranışlar; işveren ve amirlerle uyum, ahlaki davranışlar, iş arkadaşlarıyla ve diğer kişilerle ilişkiler, iş kurallarına uyum, mesai düzeni, sağlık kuralları ve kılık kıyafet olarak sıralandı. İşveren aile üyesine sataşan atılacak. “ Dedi.
 
Karataş açıklamasında genelgenin henüz yayımlanmadığını tasarı olarak hazırlandığını ve bayram sonrası yayımlanacağına dikkat çekerek, genelgenin içeriğini şöyle açıkladı, “ İşveren ve amirlerle uyum başlığı altında; amirlerle kavga eden, işveren aile üyelerinden birine sataşan personel direkt ihraç edilecek.
 
“Ağırbaşlılığa uymayan” davranışlarda bulunan, amirler tarafından verilen görevlere itiraz eden personelin önce yevmiyesi kesilecek tekrarlanırsa ihraç edilecek. 
 
Şarkı söyleyen önce ihtar sonra ihraç: Ahlaki davranışlar içinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılmak da işten atılma gerekçesi olarak sayıldı. İşyerinde şarkı söyleyen personelin de önce ihtar ile uyarılması durumun tekrarlanması halinde işten atılmaya kadar varması dikkat çekti.
 
Hiyerarşiye uymayana önce yevmiye kesintisi sonra ihraç:
 
İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan eşyaları otuz günlük ücretinin altında bir tutarla ödenebilecek derecede hasara ve kayba uğratan personel hem hasar bedelini ödeyecek hem yevmiyesinden kesilecek. Tekrarlandığı durumlarda ise işten atılacak.
 
Kendisine tahsis edilmeyen araç gereç ve bilgisayarları izinsiz ve amacı dışında kullanan personel ve mesai içinde dinlenen personelin yevmiyesi kesilecek.
 
Yine tekrarlanırsa ihraç edilecek.
 
Üst makamlara bir konunun iletilmesinde hiyerarşik sıraya uymayan personelin yevmiyesi kesilecek, tekrarlanırsa ihraç edilecek. 
 
Kapı dışında işyerine girip çıkmak ihtardan ihraca:
 
Girilmesi ve oturulması yasak yerlere girmek ve oturmak, çalışma saatlerinde kitap, dergi, gazete okumak, elektrik, makine ve tesisatları tamir etmeye çalışmak, görev başında sigara içmek, işten erken ayrılmak, yemek molasına erken çıkmak, giriş çıkışlara ayrılan kapılar dışındaki yerlerden işyerine girip çıkmak, ihtardan yevmiye kesintisine tekrarlanırsa ihraca varan gerekçeler olarak yer aldı.
 
Gözaltına alınmak direkt işten atılma gerekçesi olarak verildi.
 
Tedavi edilemeyen hastalığa tutulan ihraç:
 
İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilmeyecek nitelikte olması bile direkt ihraç gerekçesi olarak sayıldı. Sürekli rapor almak da yevmiye kesintisinden ihraca kadar gerekçe oldu. 
 
Makyaj yapana önce ihtar sonra ihraç:
 
Kılık kıyafet başlığı altında “dikkat çekecek şekilde makyajlı olarak görev yapmak” önce ihtar, sonra yevmiye kesintisi sonra ihraç gerekçesi sayıldı.” Dedi.
 
09 Haziran 2019 Pazar, 18:44
423 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Taşeron Kadrolarından Vaz mı Geçiliyor