663 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
SERBEST KIYAFET EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR
SERBEST KIYAFET EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR
Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu sendikanın 2013 Yılından bu yana sürdürdüğü serbest kılık kıyafet eylemliliğini sürdürme noktasında özel gündemle toplanarak eylem kararını güncellemiştir.
 
Söz konusu toplantıda; eğitim çalışanlarının görünüşlerinden önce donanımlarının önemsenmesi gerektiğinden hareketle, fikren ve şeklen özgürleşmeleri yanında, çalışma ortamında rahat hareket etmelerini engellemeyecek, meslek onuruna yakışır temiz giysilerle görev yapılması gereği karara bağlanarak;
 
1- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile kısmi özgürleşme sağlansa da, halen Anayasamızdaki eşitlik ve özgürlük ilkeleri ile çeliştiği,
 
2- Öğrencilerin okullara serbest kıyafetle gelmeleri konusunda kararı velilerin ortak hükmüne bağlayan düzenlemeler yapılırken, öğrenciler saç kesimleri ile özgürleşirken, eğitim çalışanlarının saç sakal tıraşına karışılmasının, pantolon kumaşına ve spor ayakkabıya müdahalenin çağ dışı olduğu,
 
3- Kendi kişisel tarzını yansıtan öğrenci karşısına, öğretmenlerin takım elbise ve kravatla çıkarılmasının eğitim disiplinini bozduğu, kravat ve ceketin serbest hareket etmeyi, eğitimde beden dilini kullanmaya engel olabildiği,
 
4- Yurttaş yetiştirmek için güvenilen öğretmenlerin ve eğitim çalışanı kamu görevlilerinin giyinmesini, tıraş olmasını yönetmelikle düzenlenmenin yakışıksız olduğu konularında görüş birliğine varılmıştır.
Bu tespitlerin ışığında alınan karar içeriği şu şekildedir:
***
Sendika Merkez Yönetimi sayılan gerekçelerle;
 
1. 4688 Sayılı Kanun, emsal yargı kararları ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler güvencesinde ‘’sendikal eylem kapsamında’’, mesleğin gerektirdiği beceri ve çalışmaları yerine getirirken hem rahat hareket etmek, hem de kişisel özgürlükleri güvence altına alan bir kılık kıyafet yönetmeliği düzenlenmesini sağlamak için örgütlü mücadeleyi eylemlilikle sürdürmeye,
 
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine dair yönetmelikteki sorunlu hükümler değiştirilinceye kadar 3 Eylül 2018 Tarihinden başlayarak, 2018-2019 Öğretim Yılı sonu (seminer dönemini kapsayacak şekilde, üniversite personeli dahil) tüm üyelerin serbest kıyafet ve saç sakal tıraşı ile kurumlarına gitmelerine oy birliği ile karar vermişlerdir.
 
ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI
 
GSM: 0 505 833 44 73
ibrahimhalilarslan@aes.org.tr 05/09/2018
Şehit Cuma Dağ Ortaokulu              
Elazığ/Merkez   İbrahim Halil ARSLAN
Anadolu Eğitim Sendikası
 Elazığ İl Başkanı
 
05 Eylül 2018 Çarşamba, 14:10
663 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
SERBEST KIYAFET EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR