12 Ekim 2017 Perşembe, 1111 kişi okudu
CEMAL GEÇ
NANKÖR

Binamızda bulanan yaşlı bir ablamızın nankör kelimesini çok sık olarak “nem kör” olarak kullanması bu yazıda bana teşvik gibi gelmiştir. 

İnsanoğlu genelde insanda var olan olumsuz davranışları hayvanlardan örnek vererek onların üzerinden anlatmıştır. 

Öyle ki nankörlüğün simgesi kedi olurken şarkılara konu olmuştur.

Bazıları da şarkısında bir kedisinin dahi olmadığını anlatırken yani bir nankörünün olmadığından şikâyet etmiştir. 

Bir başkası da sevdiğini kedi üzerinden çağırırken gururundan kendisinin çağırmadığını kedinin çağırdığını anlatmıştır. 

Kurnazlık tilkiye güçlü olmak aslana, sadakat köpeğe, yüklenmiştir ve bunların realitede gerçek payları vardır.

Rabbimiz Kur-anı Kerim’de şeytanın çok nankör olduğunu ifade ederken şeytana dikkat çekerek onun üzerinden yaklaşık 35 ayette insanın çok cahil çok zalim ve nankör olduğunu anlatır.

Bu ayetlerden şunu çıkarabiliriz.  

İnsanın yaratılıştan cahil, zalim ve nankör yanının bulunduğunu rabbimizin bizden istediği ise bunları kontrol altında tutmamızı istemektedir.

Diğer bir ifadeyle hepimizde az çok zalimlik ve nankörlük bulunmaktadır.

 Nankör kelimesi genelde kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmemek diye tarif edilmektedir.

Nankör kelimesi hayatımızı o kadar kuşatmıştır ki hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır.  

Nankör kelimesinin karşılığı iyilik bilmek, teşekkür sadakat ve sorumluluktur.

Nankörlükten kaçmak isteyen bunlara sarılmak zorundadır.

Nankörün bol olduğu ve her gün sayısının artığı topraklarda yaşamaktayız.

Nankörlük yarışması olsa birinciliğe oynayacakların sayısı hayli fazla rakiplerine açık ara fark atacak kadar yetenekleri var.

Nankörlükte sınır tanımayan insan ilk nankörlüğünü yaratanına yapar.

Bununla yetinmez bundan sonra nankörlüğü kendisine yapar.

İnsan kendisine de nankörlük yapar mı demeyin alasını yapar.

Örneğin aklı kalbi zamanı gereği gibi kullanmamak önce kişinin kendisine nankör olmasıdır.

Daha sonra çıta yükselir dine, ülkesine, bayrağına, vatanına, makama nankörlük etmek gündeme gelir.

Ülkenin bin bir nimetinden faydalandığı halde yüzü kızarmadan arsızlık ederek ilk fırsatta ülkeye ihanet ve nankörlük edeceklerinin ipuçlarını verirler.

Bu şehrimiz içinde bu böyledir şehrimizde çeşitli makamlarda bulunanlar makamlarına yakışır bir şekilde hareket etmedikleri zaman hem şehre hem de şehir insanına nankörlük etmişlerdir.

Nankörlük bulaşıcımıdır yoksa genetik midir?  

Bilemiyorum bildiğim bir şey var ki geçmişte ve günümüzde hem toplum hem de devlet olarak nankörlerin sayısının az olmadığı.  

Nankör insan kimdir sorusuna düşünürün verdiği cevap :

” Nankör insan, her şeyin fiyatını biIen; fakat hiçbir şeyin kıymetini biImeyen kimsedir”.  (Oscar WiIde)

 ”Bilmeyenler neyi bilmiş bilenlere selam olsun.” (Yunus Emre)

Cemal GEÇ

Okuyucu Yorumları
Haberler