14 Nisan 2019 Pazar, 422 kişi okudu
CEMAL GEÇ
MİNNET
 
Onlar Müslüman oldular diye seni minnet altına almaya kalkıyorlar”. 
 
 (Hucurat-17)“ İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme”.(Müddessir -6)
 
“Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın!“.(Bakara sûresi – 264)                                                                                                                                                                                            
“İyilik yapan karşılık beklediği an tefecidir”.(Cemil Meriç)
 
“Sana sevgi ve saygıyla minnetle uzanıyor elim. Sen yaptığın iyiliği yüze vuran değilsin ve ben nankör biri değilim”.
 
(N.Hikmet Ran) Minnet, bir iyiliğe karşı duyulan iç yükümü, iyilik yapana karşı kendini borçlu görme, gönül borcu.
 
Minnettin iki boyutu bulunmaktadır;   
                                                                                 
Minnete ihtiyaç duyan.
 
Minnete ihtiyaç duyana yardım eden.
 
Minnete ihtiyacı olan yaşam koşullarının,ister ekonomik ister sosyal olarak  zorlandığı herhangi bir durumda yardım beklemesidir.
 
Bu durum her an hepimizin başına gelebilir,bir dostun bir arkadaşın minnet etmesine ihtiyaç duyabiliriz.
 
Minnete ihtiyaç duyan kişi bunu bazen hiç ifade edemeyebilir, kendisini anlatamaz sorunu paylaşacak sonra başa kalkmayacak bir kişi bir dost arar.   
                                                                                                                         
Arif olan anlar tarzından dostları onun bu halini anlarlar.   
 
Çok az sayıda olsa da minnete ihtiyaç duyma konusunu istismar edebilen tiplerde çıkabilmektedir.
 
Bu tipler bir çok ahlaki değerini kaybetmiş,menfaat ve çıkar için her renge giren tiplerdir. 
 
Yoksa gönüllü olarak hiç kimsenin minnet altına girmek isteyeceği olacak iş değil.                                                                                                                                 
Minnet altında kalıp nankörlük edenlerde çıkabilir, bunun arka planında yine yaptığı işi düzgün yapmamaktan kaynaklanır.
Buradaki asıl sorun minnet edenlerde. Minnet edenlerin büyük kısmı minnet ederken, anlayışları kaz gelen yerden tavuk esirgemeyelim. 
                                           
Eğer bu değilse minnet ettiğimizi minnet altında devamlı tutalım devamlı ezilsin kendini ezik hissetsin, veya minnet ederken cümle alem‘e duyuralım Tribüne oynayalım bize getirisi olsun. 
                                                                                                       
Bu şekilde yardım veya iyilik yapmak isteyenlerin sayısı son zamanlarda hayli artmaktadır. Böyle bir yardımı İnsan düşmanına bile yapmaması gerekir.
 
Emperyalizmin ve Kapitalizmin dünyaya dayattığı yaşam şekli her şeye zarar verdiği gibi en büyük zararı İnsana vermektedir.
Hepimizin ekonomik veya sosyal olarak birilerine iyilik veya yardım yapma durumumuz vardır.
 
Bu yardımı yaparken;
 
-İnsanın onurunu kıracak onu küçük düşürecek bir edayla yardım ediyorsak bu yardım değil hakarettir. 
 
-Karşılık bekleyerek yardım yapıyorsak bu tefeciliktir.
 
-Karşısındakini ezmek başa kalkmak veya Tribüne oynamak bu da zalimliktir.
 
İnsanın kendi elerliye yaptığını boşa çıkarmaktır.
 
”Yokluğa sabretmek her kişi işi varlığa sabretmek er kişi işidir.”
 
Varlığa sabredip ve gereğini yapanlara selam olsun.
 
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi