261 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
MİLLETVEKİLİ AĞAR, TBMM'DE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTU
MİLLETVEKİLİ AĞAR TBMMDE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTU
 
AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2020 Bütçesi” üzerine AK Parti Grubu adına söz alarak bir konuşma yaptı.
 
Milletvekili Ağar konuşmasında, AK Parti’nin özelleştirme uygulamalarını anlatarak,  KİT’ler ve özelleşmelerle ilgili önemli bilgiler verdi. 
 
AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar’ın konuşması şu şekilde:
 
“PİYASALARIN SERBEST PİYASA KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ DEMEKTİR”
 
“Özelleştirme dar anlamıyla kamu mülkiyetindeki işletmelerin özel sektöre devridir. Geniş anlamda özelleştirme ise piyasaların serbest piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi demektir. Yani rekabetçi, verimli ve gelişime açık bir piyasanın ve ekonominin tesisi için özelleştirme bir politika aracıdır. Özelleştirmenin hem ülkemizde hem Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde gündeme girmesinin sebebi devletlerin kurduğu veya kurmak zorunda kaldığı iktisadi teşebbüslerin etkinliklerinin zayıflamasının, rekabetçi piyasalara ayak uyduramamasının, teknolojik anlamda atılımlar yapamamasının sonucudur.”
 
“ÜLKEMİZDE İSE KİT’LER BİR ZORLAMANIN SONUCU DEĞİLDİR”
 
“Kamu iktisadi teşebbüslerinin iktisadi sistem içinde sayısının artması Avrupa ve ABD’de bir zorunluluğun sonucudur. KİT’lerle piyasaya müdahale, 1929 ekonomik buhranının serbest piyasa ekonomisini benimsemiş devletleri mecbur bıraktığı bir ara çözümdür. ABD ve Avrupa ülkeleri ağır işsizlik, ekonomideki durma seviyesine ulaşmış, sert daralmanın etkilerini azaltmak, ekonomilerine tekrar can suyu verebilmek için KİT’leri kurmuşlardır. Ülkemizde ise KİT’ler bir zorlamanın sonucu değildir. Uzun yıllar süren savaşlarla ekonomisi çökmüş, genç ve eğitimli nüfusunun çoğunluğunu savaş meydanlarında şehit bırakmış, sermayesini kaybetmiş memleketimizde; Genç Cumhuriyetimiz için bir sanayi nüvesi oluşturmak, sanayi ve ticaret kültürünü yerleştirmek, girişimciler için örnek teşkil edecek işler yapmak için KİT’leri kurmuş ve sonrasında da zaten zayıf olan özel sektörün istekli olmadığı alanlarda kurmaya devam etmiştir.”
 
“KİT’LER ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEV GÖRDÜ”
 
“KİT’ler ülkemiz için çok önemli bir işlev gördü. Sanayimize lokomotiflik yaptı, sanayi kültürümüzü, ticaret kültürümüzü oluşturmak için okul vazifesi yaptı. Özelleştirme uygulamaları Avrupa ve ABD’de 60’lı yıllarda başlamış 80’li yıllarda da ağırlıklı olarak tamamlanmıştır. Ülkemizde de özelleştirme 70’li yılların sonunda gündeme girmiş, 84’te Rahmetli Özal ile siyasi tartışmaların ana gündem maddesi haline gelmiştir. 94 yılında SHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde de özelleştirme yasal ve anayasal zemine kavuşturulmuştur.”
 
“ÖZELLEŞTİRME AK PARTİ’NİN İCADI DEĞİLDİR”
 
“Özelleştirme aslında bir tercih değildir, küreselleşmiş ekonomik düzende iktisadi sistemlerin rekabetçi yapılarıyla ve verimlilikleriyle ayakta kalma mecburiyetinin bir sonucudur. Özelleştirme AK Parti’nin icadı değildir. Türkiye’de de ilk özelleştirmeyi hükümetlerimiz yapmamıştır. Bugün Meclisimizde bulunan bütün partiler veya devamı oldukları, ideolojik ya da siyasi hısımlığı bulunan partiler ya özelleştirme uygulamalarını bizzat yapmışlar ya da mevzuatının hazırlanmasında etkin olmuşlardır. Özelleştirme iki temel amaçla yapılır, bir mali amaç. İki ekonomik amaç. Yani rekabetçi yapıyı güçlendirmek, verimliliği arttırmak, teknolojik atılım yapmak, sektörlerin ve işletmelerin inovatif yapısını güçlendirmek.”
 
 
11 Aralık 2019 Çarşamba, 16:14
261 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Haberler
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
MİLLETVEKİLİ AĞAR TBMMDE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTU