04 Haziran 2018 Pazartesi, 2134 kişi okudu
KUDÜS
Dünya'nın en uzun hüznü  yağıyor yorgun ve yenilmiş insanlarımızın üstüne.
 
Ey Kudüs! Hüznün gerçeği,
 
Ey Kudüs! Kor ateşlerde yanan,
 
Ey Kudüs! Ellerden damla damla kan süzülen,acıları yüreğimizei gömen,
 
Ey Kudüs! Yürekleri kavuran,
 
Ey Kudüs! Ana,baba, çocuk feryadıyla yoğurulan,
 
Ey Kudüs! En manevi Burak,
 
Ey Kudüs! Sen mukaddes sancak!
 
Kudüs ile birlikte yüreğimiz yandıkça yanoyor kavruldukça kavruluyor.
 
Sultan ayımız Ramazan-ı şerif'te ne lokma geçiyor boğaz¹m¹zdan ne uyku tutuyor gözlerimizden islam'ın kanı akarken.
 
Kan içiciler doymuyor,kirli eller durmuyor kurşun yağdırmaya devam ediyor.
 
Sağır,kör Dünya'da yapayan bu mahkumlara ben insan demeyeceğim.
 
Kudüs Mekke'dir,Kudüs Medine'dir...
    
 "Allah'ın evi esaret altındayken,Selahattin nasıl kendi evinde yatar."
 
Selahattin Eyubi
     
"Allah'¹n mescidlerinde, O'nun adının zikredilmesini engelleyip onların harap olmasına çalışan daha zalim kim vardır?"
( Bakara 114 )
   
Ey Kudüs!
 
Peygamber kokusu!
 
Ey yerin göklere yakın avlusu!
 
Kudüs islam dünyasının göz bebeği,haklı davası,meşru sancağıgaspı ve rehni imkânsız manevi tacıdır.
 
Kudüs'ten söz edildi»inde üç semavi dinden söz etmemek mümkün değildir.
 
Bunlar Kur'an kaynakl¹d¹r. Kur'an da ad¹ geçen Peygamberlerin çoğu Beytulmakdis ve civarında yaşamış olması, biz iman edenleri bu kutsal topraklara bağlamıştır.
 
Kudüs biz müslümanlar için ilk kıblemiz,ikinci mescidimizdir.
 
Kur'anı Kerimide Kudüs mübarek,bereketli kılınan mukaddes bir yerdir.
 
Yazmakla,anlatamadığımız miraç beldesidir.
 
Kapısından secde ederek girilmesi gereken mukaddes belde olarak Kuran-ı Kerimide söz edilmektedir.
 
Saymakla bitiremeyeceğim mübarek topraklarda şimdi Müslümanlara huzur yok,cellatlar ölüm kusmaktalar.
 
Tarihin başladığı Kudüs,Mescidi Aksa,Hz.Adem'in şehri ve imar ettiği mescittir.
 
Daha nice peygamberlerin dünya litaretüründe Kudüs birinci mabet olarak tanımıştır
 
Osmanlı döneminde kaybettiğimiz topraklardan olan güney topraklarımız özlediüi adaleti, hasret kaldığı islamın Vahdeti ve egemenliğine kavuşacağı huzuru beklemektedir.
 
Türk ve islam âlemine kin güdenler,bir gün helak olurlar.
 
Gelişmiş ülkelerin insanlık adına ölüm kusmalar¹na son vereceği günleri bekliyoruz. insanl¹k suçu işlenen yaşam hakları ve toprakları elinden alınan zulüm işkence altında olan tüm islam aleminin özgürce yaiamasını Dünya milletlerinin daha duyarlı olmasını ve son bulmasını istiyoruz.
 
Kısaca söz ettiğim yazımı Kudüs şiirim ile bitirmek istiyorum.
 
KUDÜS'TE
 
Küfre mekan olmazi slam'ın taç mabedi
Can ile alınmıştır kan iledir senedi
Ulu Mevlam mezar et israil'e ebedi
Yakarışlar bu yoldan birleşsinler hep bu seste
Resulün ayağının izleri var Kudüs'te.
 
Mazlumlara gaz bomba her gün atan kahrolsun
Zalimlerin zulmüne çanak tutan kahrolsun
insan kanı emiyor vampirler bu heveste
Eza var işkence var Filistin'de, Kudüs'te.
 
inancından yükselir Aksa'ya Türk'ün sesi
Haykırıyor Dünya'ya çıktıkça gür nefesi
Zevki petrol sefası nerde Arap dünyası
Müslüman kardeºini bırakırmı kafeste
imdat çığlığıgelir, biraz duyun Kudüs'te.
 
Yıllaryılı sel oldu dindaşımın göz yaşı
Bir manevi el gerek durdura bu savaşı
Tarihine şahittir durur muallak taşı
Selahattin'in ruhu bürünmüş şimdi yasta
Yarabbim tekrar gönder güller açsın Kudüs'te.
 
Her gün dua meclisi, her gün olsun niyaz¹m
Süreyya Yıldızıyım böyle çıkar avazım
Ne yapsamda içimden gitmiyor acım,sızım
Ağıtlar yaka yaka yaptık hicrandan beste
ilahı muzaffer kıl Müslüman'ı Kudüs'te.
Okuyucu Yorumları
Haberler
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi