381 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
İSRAİL SAZANI TEHLİKESİ
İSRAİL SAZANI TEHLİKESİ
İsrail Sazanı, balık yumurtaları ile besleniyor.
 
Hemen hemen hemen her ay yumurta bıraktıkları için aşırı derecede çoğaldıkları için diğer balıkları tehdit ediyorlar.
 
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekan YardımcısıProf.Dr. Nuri BaşustaYeni Ufuk ve Günışığı gazetesine yaptığı açıklamada İsrail Sazan’ının Akarsu ve göllerdeki otçul balıkların yok olmasına neden oldukları için göllerdeki su bitkilerinin aşırı derecede artmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmakta olduklarını söyledi.
 
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekan YardımcısıProf.Dr. Nuri Başusta İsrail Sazanı hakkında yaptığı açıklamada, “ Havuz balığı olarak veya halk dilinde İsrail sazanı olarak bilinen Carassiusgibelio türü iç sularımızda yayılmaya devam ediyor. Göl ve akarsularımız için potansiyel bir tehdit unsuru olan bu yabancı ve yayılımcı havuz balığı yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde girdiği sulak alanlardahızla üreyerek büyük popülasyonlaroluşturmakta ve ortamdaki diğer balık türlerinin besinlerine ortak olmakta hatta onların yumurtaları ile de beslenmektedir. Bu nedenle diğer balıkların ortadan kalkmasına neden olmaktadır.” Dedi.
 
BİLİNCSİZ BALIKLANDIRMANIN SONUCU
 
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekan YardımcısıProf. Dr. Nuri Başusta 1990’lı yıllarda bilinçsiz balıklandırma sonucu bu günkü durumun yaşandığına dikkat çekerek, “ Bilinçsizce, balıklandırma amaçlı olarak 1990’lı yılların başında çeşitli göllere aşılanan bu havuz balıklarının 1 yaşından itibaren üremeye başladığı ve 3-4 yaşında 15-20 cm boya ulaştıkları bilinmektedir. Sazan balıkları senede bir kez yumurta bırakırken bu havuz balıkları hemen hemen her ay yumurta bırakmaktadırlar. Dolayısı ile göllerdeki adaptasyonlarını tamamlayan havuz balıkları hızla dominant balık türü olmaktadırlar. Akarsu ve göllerdeki otçul balıkların yok olmasına neden oldukları için göllerdeki su bitkilerinin aşırı derecede artmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmaktadırlar.Bölgemizde Keban ve Karakaya Baraj göllerinde yoğun olarak yakalanan Carassiusgibelio türü havuz balıkları Karakaya Baraj Gölünde giderek baskın tür olma yolunda ilerliyor. Bu balıkların hızlı ve etkin şekilde avcılıklarının yapılması gerekiyor.” Dedi.
 
KEBAN BARAJ GÖLÜNDE TEHLİKE BÜYÜYOR
 
Türkiye’de ki tatlı sularda 1990 yıllarda görülmeye başlanan İsrail sazanı denilen CarassiusGibelio balık türünün hızla yayılması sonucu yerli balık türlerinin neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı ifade eden Elazığlı balıkçılar önlem alınmasını istediler.
 
Keban baraj gölünde avlanan balıkçılar ağlarına takılan küçük yerli sazanları balık neslinintükenmemesi için tekrar suya bırakırken, ağlarında bulunan İsrail sazanlarının balık neslini tükettiğini söylediler.
Balıkçılar, “ İsrail Sazan’ının satışı yok. Satışı olsa en azından bir nebzede olsa gölden temizlenir, ancak satışı olmadığı için tekrar suya atıyoruz.” Dedi.
 
YERLİ SAZANIN TEK DÜŞMANI İSRAİL SAZANI
 
Balıkçı Ümit Bayram, bir taraftan ağına takılan balıkları çıkarırken, bir taraftan da ağına takılan İsrail sazanlarını göstererek,” Bu İsrail Sazan’ları yerli sazanın düşmanı. Bu pullu sazanlar Nisan ayında yumurtladıkları zamanlar bu İsrail sazanları yerli sazanların yumurtalarını yiyor. Böyle olunca da yerli sazanda her geçen yıl azalma oluyor. Böylelikle yerli sazanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya, bu İsrail Sazan’larının acilen temizlenmesi lazım.” Dedi.
 
Balıkçılar İsrail Sazan’ının bilerek göllere atıldığı kanısında, yerli balıkların büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını ifade eden balıkçılar önlem alınmaması halinde göllerde balık kalmayacağı inancında olduklarını söylediler.
 
12 Aralık 2019 Perşembe, 17:00
381 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
İSRAİL SAZANI TEHLİKESİ