2137 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
GELECEK PARTİSİ KURUCULAR KURULUNDA ELAZIĞ ‘ DAN 3 İSİM
GELECEK PARTİSİ KURUCULAR KURULUNDA ELAZIĞ ‘ DAN 3 İSİM
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partinin kurucular kurulunda Elazığ’dan üç isim yer aldı.
 
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılmasının ardından başlattığı yeni parti kurma çalışmalarını tamamladı. Davutoğlu’nun ekibinde yer alan bir heyet İç İşleri Bakanlığına giderek partinin kuruluş başvurusunu yaptı. 'Gelecek Partisi' ismi verilen partinin logosu 'çınar yaprağı' olarak belirlendi.   
 
DAVUTOĞLU PARTİSİNİ TANITTI
 
Gelecek Partisi'ni resmen kuran Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlediği toplantıda partisinin kuruluş ilkelerini ve kurucular kurulunda yer alan isimleri açıkladı. 
 
Gelecek Partisi'nin 154 üyeden oluşan kurucular kurulunun ağırlıklı olarak AKP kökenli isimlerden oluştuğu görüldü. Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu’nun dışında 18 eski AKP’li milletvekili yer aldı. 
 
İLK BELEDİYE BAŞKANI
 
31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilen Halil Kulak, Gelecek Partisi'ne katıldı. Halil Kulak'ın Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer aldığı belirtildi. 
 
KURUCULAR KURULUNDA ÜÇ ELAZIĞLI
 
Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulunda  154 üye yer aldı. Listede Elazığ'dan AK Parti eski milletvekili Serpil Bulut,  eski Baro Başkanı Av. Adnan Demir ve İşletme Mühendisi Yavuz Değirmenci de yer aldı.
 
PARTİNİN İLKE VE HEDEFLERİ
 
Davutoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Geçmişe ağıt yakmaya değil ortak gelecek inşa etmeye geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün, bizi ayrıştıran politikaları değil, bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür.
 
Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür. Basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye'nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlarına karşı toplumun her kesimini kapsayan siyasi anlayışın sözcüsüyüz. Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruma ve geliştirmek haklarını temel insan hakları olarak görüyor ve desteklenmesini savunuyoruz. Ana dilin öğretilmesi toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir. Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri kimse imtihan sathına sokmamalıdır. Devlet, bütün dini, mezhebi anlayışlara aynı mesafede olmalıdır. Temel ilkemiz, özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır. Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar manzumesi oluşturulacaktır. Dini hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı konum edinmesine asla müsaade edilmeyecektir. Paralel yapılanmalara yönelinmesi engellenecektir. Özgürlüğü garanti edilmemiş insanın kendi onurunu yaşaması mümkün değildir. Eğitimi insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyoruz. Çocukların en temel hakkı sevgi ve şefkat, gençlerin hakkı istihdam, yetişkinlerin temel hakkı onurlu yaşam hakkı, yaşlıların temel hakkı ise huzurlu çevre hakkıdır. Özgün kavramları tüketen popülist hamasetten kesinlikle uzak duracağız. Varolan gerçeklik ile gelecek vizyonu arasında söylem eylem tutarlılığını sergileyeceğiz.
 
"SİYASET İLETİŞİM İLKEMİZ NEZAKETTİR"
 
Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan aşağılama, nefret dili aramızda barınamaz. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Gördüğümüz gibi olup olduğumuz gibi görüneceğiz. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem kamu denetimine açık olmalıdır. Kamu görevi yürütenlerin aile mensupları ne özel ayrıcalığa sahip olmalıdır ne de yıpratıcı eleştiriye muhatap olmalıdır. Siyasi ahlak, şeffaflık, siyasetin finansmanı, imar rantlarının vergilendirmeleri yasaları acilen çıkarılmalıdır. Parti olarak lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışına dayanan siyaseti reddediyoruz. Güçlü kadrolar, kolektif akıl ve dinamik kitle etkileşimini temel almaktadır partimiz. Yargı bağımsızlığı esastır. Bu bağımsızlık devlet içinde oluşabilecek örgütlenmelere karşı da korunacak ve jüristokrasinin de önüne geçilecektir. Hakimler ve savcılar kurulu, hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak ikiye ayrılacaktır. TBMM'nin siyasal etkinliği mutlak olarak artırılacaktır. Yürütme erki de yasama ve yargı erki gibi anayasal denetime açılacaktır. Türkiye'nin en eski tartışmalarından birisi ülkemizin sivil bir anayasaya kavuşmasıdır.
 
"DEMOKRATİK BİR PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNUYORUZ"
 
2016 referandumu ile gelen Başkanlık Sistemi yürütmeye mümkün olduğunca fazla güç için inşa edildi. Karar alma süreçlerinde yaşanan daralma yönetimde ciddi bir güven sorunu yanında demokraside sert düşüşe sebep olmaktadır. Demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Ancak bu darbe anayasasının doğurduğu değil, tam özgürlükçü bir parlamenter sistem olmalıdır.
 
 
 
13 Aralık 2019 Cuma, 12:04
2137 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
GELECEK PARTİSİ KURUCULAR KURULUNDA ELAZIĞ ‘ DAN 3 İSİM