544 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Elazıg Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayhan TUNCER, 2018 Yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu:
Elazıg Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayhan TUNCER 2018 Yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu
Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli, 7103 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile asgari ücret desteğinin 2018 yılında da uygulanmasına ilişkin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 75 inci madde eklenmiş ve uygulamanın usul ve esasları 20/06/2018 tarihli, 2018/20 sayılı genelge ile açıklanmıştır.
 
Ancak, 2017 yılında ilk kez tescil edilen işyerlerinin 2018 yılı asgari ücret desteği hesaplanırken bir takım tereddütlerin ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
 
Buna göre, 2017 yılında ilk kez tescil edilip 2018 yılı hesaplamasında baz alınacak 2017 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış olması halinde,bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.
 
Örnek: 01.01.2017 tarihinde kanun kapsamına alınmış bir işyerinde 2017/1. Ay için 1 nolu belge türünden 5 sigortalı için 150 gün, 2 nolu belge türünden ise 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2018/Ocak ayında desteğe esas gün sayısı 150 gün olacak ve desteğe esas tutar 150 gün x 3,33 TL=499,50 TL olacaktır.
 
Örnek: 20.04.2017 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2017/4. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı 11 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı 11 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2018/Ocak ayında desteğe esas gün sayısı (2017/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2017/Nisan ayında olduğu için) 11 gün olacak ve desteğe esas tutar 11 gün x 3,33 TL=36,63 TL olacaktır.
 
Örnek: 10.06.2017 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2017/6. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı 20 gün, 2017/7. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün ve 2017/8. Ay için 1 nolu belge türünden 1 sigortalı için 5 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2018/Ocak ayında desteğe esas gün sayısı (2017/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler hariç tüm sigorta kollarından bildirim 2017/Ağustos ayında olduğu için) 5 gün olacak ve desteğe esas tutar 5 gün x 3,33 TL=16,65 TL olacaktır.
 
Örnek: 01.02.2017 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2017/2. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 60 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında,
 
Sigortalı
(2017/Şubat) Belge Türü
(2017/Şubat) Gün
(2017/Şubat) SPEK
(2017/Şubat) 2018/Ocak ayı için uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 3.900,00 -    (*)
(b) 1 30 2.400,00 30
(c) 2 30 2.200,00 - (**)
(*) Günlük kazanç 120,00 TL nin üzerinde olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır.
(**) 2 nolu belge türühesaplamada dikkate alınmamıştır.
 
söz konusu işyerinin 2018/Ocak ayında desteğe esas gün sayısı (2017/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2017/Şubat ayında olduğu için) 30 gün olacak ve desteğe esas tutar 30 gün x 3,33 TL=99,90 TL olacaktır.
 
 
Yine bilindiği üzere, asgari ücret desteğine ilişkin uygulama 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmamaktadır.
 
Bu bağlamda, işyeri tescili “Genel Bütçe” olarak yapılan kamu kurum ve kuruluşları için asgari ücret desteği hesaplanmamış, ancak bunun dışındaki tüm resmi nitelikteki işyerleri için asgari ücret desteği hesaplanmıştır.
 
Bu kapsamda, işyeri tescilinde hata olduğu yönünde tereddüt yaşayan resmi nitelikteki işverenlerimizin işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, 20/06/2018 tarihli, 2018/20 sayılı genelgede de açıklandığı üzere, Kurum ve kuruluşların (işyerlerinin) 5018 sayılı Kanunun eki 1 sayılı cetvele (genel bütçe kapsamındaki kuruluşlar içine) girip girmediğine ilişkin başvuru mercii Maliye Bakanlığıdır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
02 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:20
544 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Haberler
Elazıg Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayhan TUNCER 2018 Yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu