352 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi Alanı
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi Alanı
KÜLTÜR PARK İLE BÜTÜNLEŞECEK, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ALANDA ULUSAL VE  ULUSLARASI PAZAR ALANI OLUŞTURACAK,YERLİ ÜRETİCİ VE İMALATÇIYI KORUYACAK İL’İ MARKALAŞTIRACAK, İSTİHDAM SAĞLAYACAK  BİR FUAR VE KONGRE ALANI İSTİYORUZ”
 
Tarihi İpek Yolu Kavşağında ve medeniyetlerin beşiği olan Harput-Elazığ’un, bugün ve gelecekte sayısız iş imkanları sunacakulusal ve uluslararası ticari fuarların ve kongrelerin önemli bir buluşma merkezi olacağını söyleyerek Elazığ Jeopolitik konumunu ticarileştirip Elazığ’a Fuar ve Kongre Endüstrisini getireceklerini belirtti…
 
İPEK YOLU GÜZERGAHINDAKİ ELAZIĞ STRATEJİK KONUMUNU FUAR VE KONGRE ALANI İLE TAÇLANDIRACAK.KÜLTÜR PARK İLE BÜTÜNLEŞTİRİLECEK BİR ALANI TÜRKİYEDE İZMİR’DEN SONRA İKİNCİ BİR  KONSEPT OLACAKTIR.
 
Çoban doğu ve batının tarihi İpek Yolu kavşak noktasında olan Elazığ’ın, öncelikli olarak yerli üretici ve imalatçı için pazar alanları oluşturarak başta  Ortadoğu ve Turk Cumhuriyetler olmak üzere Ulusal ve Uluslararası piyasaya açılacak Elazığ’daki Kültür Parkın yanında Orman Bölge Müdürlüğüne ait alan üzerine kurulacak fuar ve kongre alanı ile Elazığ’ı Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Merkezi haline getireceklerini ifade ederek dün Almanya’nın Hakkari’si olan Hannover bugün 565 dönüm üzerine kurulu sergi, fuar ve kongre alanıyla dünyanın pazarlama merkezi haline gelmiştir. Türkiyede ise büyüklüğü ile birinci sırada yer alan  İstanbulTüyapBeylikdüzü sergi ve açık alanıyla toplam 74 dönüm üzerine kuruludur. Elazığ’dan Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine kara yolu ile ortalama 6-7 saatlık yakınlığından dolayı ortalama 600 milyon pazar’ada ayrıca hitap edecektir.
 
Havaalanı,Demiryolu,Sehirlerarası yol avantajını kullanarak yeni bir kentleşme sürecini başlatacak,iş-ticarethacmini artıracak ,İl’in vizyonunu değiştirecek uluslararası boyutu olacak yeni bir konsept ile Elazığ’ın gelecek 100 yılını planladıklarını açıkladı.
 
 
 
FUARLAR DOĞUYA KAYIYOR
 
Ayrıca Batının yatırım malları üretiminde daralmaya giderek Bilgi Teknolojilerine yoğunlaşmasından dolayı Fuarların Doğuya kaydığını,Üreten, İle katma değer sağlayan belediyecilik anlayışıyla Türkiyedeörnek Yerel Kalkınma Modelini oluşturacaklarını söyledi.
 
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ALANDA KURULACAK FUAR ALANI KÜLTÜR PARK İLE BÜTÜNLEŞTİRİLEREK ELAZIĞ’DAKİ YEREL ÜRETİCİ VE İMALATÇI KORUNACAKTIR.
 
25 yıldır  kamuoyunda polemik konusu olan    “Fuar alanının yeri”için son günlerde gündeme gelen  Kültür Parkın yanındaki Orman Bölge Müdürlüğüne aitalanda kurulacak  fuar ve kongre alanı bizim için  başta Yerel üretici ve imalatçılarımızı koruyucu özellikte olacaktır. Ulusal ve Uluslararası boyutu olan Elazığ’ı “Ulusal ve Uluslararası Pazar Merkezi” haline getirecek enaz 30 dönüm üzerine kurulu bir fuar alanını muhakkak Elazığ’a kazandıracağız. Bu fuar ve kongre alanında ayrıca mimarlığın parsel bazında yapı tasarımına indirgendiği şu zor günlerimizde hayata geçirilecek mekanlar,onları ziyaret eden,kullanan /tüketen bizlere belli bir ortak hissi adeta zerk edecektir. Fuar ve kongre alanımızla sokak ve kent meydanlarında gerçekleşmeyen muhabbet ve karşılaşmalar sosyal anlamda iletişim kurma merkezleride olacaktır.
Fuar ve kongre alanı ile Elazığ’ın asimetrik gelişimi,şehirde meydan/birleşme/toplanma/ağırlık merkezi kavramlarının oluşmasını hızlandıracaktır.İller Bankası destekli ve Elazığ Belediyesi Organizasyonunda  planlanan ve yapılan Kültür Park Projesi bu boşluğu doldurmak adına bir umut vermiş olsa da hemen yanında iç içe bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait alanda ortalama 30 dönümün üzerinde yapılacak Fuar ve Kongre Merkezi ile de  gezintidinlenme,eğlenme alanına ek olarak Elazığ Merkezi  için  ticari bir konsept  haline gelecektir. Böylece Elazığ  Kent Merkezi kavramının tanımı da değişmiş olacaktır.
 
Elazığ’dakiimalatçıların,
 
üreticilerinvetüketicilerinürünlerinirahatlıklasatabileceğipazarlarülkeninekonomikgelişmesiiçinhayatiönemesahiptir.ElazığaçısındanulusalgöçhareketlerininbüyüksorunoluşturduğuveyineElazığiçerisindekiiçgöçünönlenebilmesivekırsalkesimilebirlikteİl dedengeninsağlanmasıiçinavantajolanstratejikvejeopolitikkonumunfuarvekongrealanıilearatedarikzincirmerkezleri, yenibirkonseptmetodolojimantığıylabölgeselbazdaveuluslararasıpazar alanlarınaarzederekkomşuülkelerleberaberyenibirorganizasyonmodellerioluşturulacaktır.
 
Prof.Dr. Bilal ÇOBAN
 
06 Şubat 2019 Çarşamba, 10:30
352 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi Alanı