389 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
EL HAK PLATFORMU TANITIM PANELİ YAPILDI
EL HAK PLATFORMU TANITIM PANELİ YAPILDI
 
Belediye Kültür ve Kongre  merkezinde  Düzenlenen  EL HAK Platformu Tanıtım  Paneli yoğun bir katılım ile Gerçekleşti.
 
Okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ardından 
Platformun Tanıtım Konuşmasını Yapan  IHH Elazığ İl Başkanı  Metin KILIÇ, 
 
Bu platformun  Toplumumuzun Gittikçe Asli değerlerine yabancılaşarak Bir Yozlaşma süreci içerine girdiği, Bu Yozlaşma sürecinde İslam ve değerlerine yapılan  saldırılara karşı, oluşan  bir sorumsuzluk , Gittikçe Politize edilen bir neslin yetişmesine ve bu nesile  karşı duyarsız bir siyaset anlayışı, Bu siyaset anlayışının  Eğitim konusunda attığı yanlış adımlar da  Medyanın kayıtsız kalarak Toplumun tamamen  yozlaşması yönünde  yayınlara ağırlık vermesi sonucu olarak  baş gösteren  Toplumsal  Yozlaşma ya karşı  asli değerlimizi Önceleyen  bir  islah çalışması yapılmasını  gerekli gördüğü için Kurulmuş bir Platformdur.
 
Hemen Belirteyim ki, Bu platformun amacı bugüne kadar Dağılan enerjilerin  yeni bir oluşumla daha da dağılması amaçlı değil, bilakis Dağınık enerjileri, bizi biz eden asli değerlerimiz etrafında bir araya toplayarak  KURŞUNDAN DÖKÜLMÜŞ LEVHALAR GİBİ SAF TUTARLAR  ayetini hayata taşımak, başta ülkemiz olmak üzere,  İslam dünyasında  Haksızlığa uğrayan,mazlum insanlığın uğradığı her tür zulme karşı el ele vererek  bir adalet anlayışı içerisinde  MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİR ayetinin işaret ettiği kardeşliği tesis etmektir diyerek sözlerini tamamladı, 
 
Ardından Panelistler yerlerini alarak ilk panelist
 
Ersin ERYILMAZ ( ABI-HAYAT VAKFI ) 
 
Toplumsal Yozlaşma ve islahta İslami Sorumluluk konusunda yaptığı konuşmada , 
Toplumsal yozlaşma  demek, Bir toplumun özünden uzaklaşması değer yitimine uğramasıdır.
Batının yaşam felsefesini ve Yaşam tarzını bir Kurtuluş reçetesi görerek yüzümüzü batıya döndüğümüz günden beri süregelen bir toplumsal yozlaşma yaşıyoruz.
 
Son dönemlerde baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu yozlaşma tehdidi toplumun son kalesi olan aile ve namus değerlerimizin surlarına dayanmıştır.
 
Bu felaketin karşısında set olmak hem İslami hem insani bir sorumluluktur.
Yüce Rabbimiz "Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten sakındırır ve Allah'a iman ederseniz" buyurarak bizim omuzlarımıza böyle bir sorumluluk yüklemiştir.
 
Yine Peygamber Efendimizin Şu uyarısı bizlere kaçınılamayacak bir sorumluluk yüklemektedir: "Canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; ya iyilikleri emreder, kötülüklerbden sakındırırsınız ya da Allah size yakında üzerinize bir belâ gönderir de sonra Allah’a duâ edersiniz de duânız kabul edilmez.”
 
Aslında  Yozlaşmaya İslami çözüm arıyor isek  bir ayet bir hadis bizim sorumluluğumuzu  kuşanmamıza yetrelidir,
 
Ferhat NAS ( DAVET VE KARDEŞLİK DERNEĞİ )
 
Toplumsal Yozlaşma Ve İslahta  Siyasetin Rolü  Adlı Sunumunda Şu Tespitlerde Bulunarak 
Genel olarak devletin işlerini ve kanunlarını düzenleyip  toplumu yönetme sanatı olarak tanımlanan siyaset, bu gücü elinde bulunduran kişilerin dünya görüşüne göre yozlaştırıcı ya da ıslah edici bir özellik taşıyabilmektedir. Toplumu ilgilendiren bütün meseleler siyasetin gündemini  oluştururken, siyasetin toplumla şekillenip toplumu şekillendirdiği ve yönlendirdiği bilinen bir gerçektir.
 
Üçüncü panelist  Emrah SEÇER ( EKİDER)
 
Toplumsal Yozlaşma ve İslahta Eğitimin rolü
Aliya İzzetbegoviç'in,  Yeryüzünün Öğretmeni Olmak İçin Gökyüzünün Öğrencisi Olmak Lazım'' sözleri ile  Başlayarak, Gök yüzünün öğrencisi PEYGAMBER s.a.v.  ümmi olduğu  A.B.C.D. gibi harfler   bilmediği halde  Yeryüzünün Öğretmeni olarak İnsanlığın nasıl bir eğitimle medeniyetler kurabileceği konularında örnekler  vererek sürdürdüğü konuşmasını,  Günümüzde A.B.C.D. gibi harfler ile  eğitim veren kurumların medeniyetleri İslah  yerine İfsat ettiği, başarısız olan öğrencinin Fazla not vermeyen Öğretmenini Öldürmesi, batı toplumlarından ithal edilen eğitim modellerinin adım adım Toplumu yozlaşmanın eşiğine sürüklerken, islah etme amaçlı kurulan, medreseler-külliyeler,ilahiyat fakülteleri, Kuran kursları ve Diyanet teşkilatı gibi, Gökyüzünün öğrencisi gözüken kurumlar bile bu yozlaşma sürecine katkı sağladıklarını görüyoruz.
 
Artık bu hantal yapılanmalara dur diyerek  yeni baştan Ciddi bir çalışma başlatarak Gökyüzü öğrencisi olmak zorundayız, 
 
M. Şerif DURMAZ  ( YENİ İHYA DER )
 
Toplumsal Yozlaşma ve islahta Medyanın rolü
Medyanın gelişimi ve yoğun kullanımı, toplumsal yozlaşma sürecinin hız kazanmasına sebep olmuştur. Değerlerimize aykırı medya yayınları nedeniyle toplumsal ve kültürel yozlaşma artmıştır. Günümüzde kitle iletişim araçları, insanları kendi kültürlerine yabancılaştırmak gibi bir işlev üstlenmiştir. Bütün bunlar kültür emperyalizmi dahilinde topluma dikte edilen temel unsurlardır. Televizyonlarda gösterilenler, toplumsal değerleri yerle bir etmekte, toplumun yapısını tahrip ediyor. Bu tahribat televizyonun etkisiyle gerçekleşiyor. Küresel medya gücünü elinde bulunduranlar kendi yaşam tarzlarını, tüketim alışkanlıklarını, dillerini, hatta dinlerini topluma empoze ediyor. Dolaysıyla toplumda ciddi yozlaşmalar yaşanıyor.
 
Bu yozlaşma hayatımızın her anında hissediliyor. Önlem ve tedbir geliştirilmediğinde maalesef toplumsal yozlaşma devam edecektir.
 
son konuşmacı Halil ASLANPARÇASI (ÖZGÜR-DER )
 
Toplumsal yozlaşma ve İslah için Çözüm Yolları
Yozlaşma en belirgin göstergesi insanın fıtratında soyutlanmasıdır.Islah Her şeyin kendi yaratılış istikametine yönlendirilmesidir.Toplumda ıslah edicilerin beli başlı vasıfları olması gerekir.
 
En önemli vasfımız eminlik olmalıdır. Peygamberimiz kendi toplumu içinde güvenli ve emindi.Bireylerimizi her alanda örnek olabilecek şekilde yetiştirmeliyiz.(Örnek şahsiyetler yetiştirmeliyiz)Değerlerimize karşı en büyük sorumluluğumuz mümin kardeşlerimizle birbirimizin kusurlar üzerinden değil; birbirimizin güzellikleri üzerinde bir ilişki geliştirmeliyiz.Gençlerimizi ve çocuklarımızı eğitirken temel kaynaklarımızı (kuran ve sünnet) esas alıp bunun dışındaki kaynaklarda tek tipleştirici modelden vazgeçmeliyiz.Çocuklarımızın teknolojik bağımlılığın önlemek için kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. diyerek konuşmasını bitirdi.
 
 
 
 
 
12 Ocak 2019 Cumartesi, 12:55
389 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
EL HAK PLATFORMU TANITIM PANELİ YAPILDI