997 kişi okudu
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HEYETİ TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HEYETİ TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi” kapsamında temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla Elazığ’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Âdem Ceylan, SGK Daire Başkanı Ahmet Yetim, İŞKUR İş Denetim Başkanı Cihat Demir, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı ve SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğine bir ziyaret de bulundular.
 
Ziyaret esnasında Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Kayabaş emeklilerin sorunlarına değinerek şunları söyledi.
 
“MUTLAKA BİR İNTİBAK YASASI ÇIKMALI”
 
“Mutlaka bir intibak yasası çıkmalı ve sadece SSK değil, Bağ-Kur ve memur emeklilerini de kapsamalı. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, 2000 sonrasında emekli olanların intibak taleplerini gündeme getirmiş, hükümetimizin bu haklı önerimizi de değerlendirmesi beklenmektedir. Emekliler arasında ayrım yapılmasına son verilmesi için 4447 ve 5510 sayılı kanunların uygulanmasında ortaya çıkan eşitsizlikleri ortadan kaldıracak yeni bir intibak mutlaka yapılmalıdır.”
 
“ADİL BİR GELİR DAĞILIMI OLUŞMALI”
 
“Öncelikle adil bir gelir dağılımının oluşması bakımından; vergi, sosyal güvenlik ve ücretlerle ilgili politikalarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Emekli aylıkları artışlarında tüketici fiyat artışlarına endeksli yüzdeli sistemden vazgeçilmeli, intibak ile birlikte büyümeden pay alacak bir sistem getirilmelidir.”
 
“EMEKLİLERE AÇLIK SINIRININ 1TL DAHİ OLSA ÜZERİNDE MAAŞ VERİLMELİ”
 
“Gelir ve aylıkların artışında temel alınan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan tüketici fiyat artışları koruyucu bir sistem değildir. Emekliyi temsil etmeyen bir çok harcama kaleminin genel enflasyon içerisinde yer alması, emeklilerin harcamalarındaki artışı aşağı çeken bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu yönüyle, emeklilerin harcamalarını temel alan farklı bir enflasyon sistemine geçilmeli ve refahtan da pay verilecek bir değişikliğe gidilmelidir.En azından emeklilerimize Sosyal Devletin hazırlamış olduğu açlık sınırının 1TL dahi olsa üzerinde maaş verilmelidir.”
 
“EMEKLERİMİZ SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KATKI PAYINDAN MUAF TUTULMALI”
 
“Sağlık kuruluşlarına gidildiğinde, çeşitli adlar altında emekli aylıklarından kesilen muayene ücreti, reçete bedeli ve ilaç farkı, ilaç katılım payı ve ilave ücret tutarları emeklilerden muaf tutulmalıdır. Çalıştıkları dönemlerde yüksek bir oranda sağlık primi ödemiş olan emeklerimizin sağlık hizmetlerinin sunumunda katkı payından muaf tutulması, sosyal devlet ve sosyal güvenliğin bir gereği olarak değerlendirilmelidir.”
 
“CENAZE YARDIMI EŞİTLENSİN YETİMLERİMİZİN MAAŞI KESİLMESİN”
 
“Emeklilerimize yapılan cenaze yardımı memur emeklilerine uygulanan miktarlara göre eşitlensin ve ayrıca memur yetim maaşları nasıl ki bir yerde işe başladıklarında kesilmiyorsa bizim SSK ve BAĞKUR yetimlerimizin maaşları da tıpkı onların ki gibi kesilmesin” dedi.
11 Mart 2017 Cumartesi, 09:23
997 kişi okudu
Okuyucu Yorumları
Haberler
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HEYETİ TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ