03 Mart 2016 Perşembe, 10998 kişi okudu
BÜROKRAT OLMAK
Bürokrat,  atanmış olduğu şehirlerdeki görevlerde, almış olduğu eğitimin kendisine kazandırdığı bilgi ve becerilerini, sadece kariyeri ve mesleki çalışmaları ile değil, idareciliği ve yöneticiliği kendisine vermiş olduğu yetkilerle, kabiliyet ve bilgisini kullanıp, ülkemize ve görev yapmış olduğu bölgeye kazandırdığı güzel hizmetlerle başarılı çalışmalar yapan devletimizin çeşitli Teşkilatlarındaki kadrolarında yetkili olan Devlet personelidir.
 
Şahsım olarak ben 39 yıl orman genel müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev yaptım ve en son çalışmakta olduğum Giresun Orman Bölge Müdürlüğündeki Mali İşler Şube Müdürlüğü görevinden kendi isteğimle 2015 yılı Nisan ayında emekli olarak memuriyet hayatıma noktayı koydum.
 
Şimdi emeklilik yaşamımı kendi memleketim olan; doğup, büyüdüğüm Elazığ’da sürdürmekteyim.
 
Uzun yıllar kendi kentimde de görevde bulunduğum ve de Orman Bölge Müdürlüğünün tüm çalışmalarına vakıf olduğum için bir değerlendirme yapma gereği duydum.
 
At sahibine göre kişnet atasözünün tecrübe edildiği kurumun başında değerli bürokrat Ziya Polat’ın olmasının öncelikle bir şans olduğunun altını çizmek istiyorum.
 
Zira kendilerinin başında bulunduğu kuruma dolayısıyla şehrimize kazandırdığı hizmetler herkesin malumudur.
 
Değerli bürokratımızla 2014 – 2015 yıllarında iki yıl birlikte çalışma fırsatım oldu. Kurumun Mali İşler Şube Müdürlüğünü yaptım.
 
Ormancılık alanındaki çalışmalar genelde doğa ile iç içe ve verilen hizmetler de kırsal kesimlerde gerçekleştirildiği için halk tarafından fazla görülmemektedir.
 
Dolayısıyla ormancılık yılın her mevsiminde ve de en zor şartlarda devam etmektedir.
 
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü hizmet alanı ülkemizin coğrafi açıdan en zor şartlarına haiz olan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari illerini kapsamaktadır.
 
Böylesine zor bir coğrafyada ormancılık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları kontrol edip denetlemek de bir o kadar zordur.
 
Aslında benim değinmek istediğim konu şudur: bu teknik ve mesleki çalışmaların dışında Orman Mühendisi bir bürokratın yönetici ve idarecilik yeteneklerine yetkisini kullanarak görev yaptığı bölgeye yapmış olduğu artı hizmetlerin bahsi.
 
Değerli bürokratımız Sayın Ziya Polat ve ekibi yöneticiliğin vermiş olduğu yetki ve almış oldukları mühendislik eğitiminin kendilerine sağladığı üstün görüş ve mesleki birikimleri şehrimize yansıtmaları şehir insanının mutlu olmasını sağlamıştır.
 
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan halkımızın (yayaların ve taşıtların) 24 saat sürekli önünden geçtiği güzergahta bulunan 1960’lı yıllarda inşa edilmiş kurumun İdare binası, Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Binası ve yine aynı güzergahtaki sosyal tesis binalarını teknik elamın ince ve engin görüşüyle köhnelikten kurtarıp modern bir yapıya kavuşturması kurumumuz ve şehrimiz açısından bir prestij olmuştur.
 
Ayrıca 1980 yılarında Orman Bölge Müdürlüğü idare binası içerisinde yapılmış bulunan yemekhanenin de bina dışına çıkarılarak idare binasının yan tarafındaki boş arsa üzerine modern bir şekilde tesis edilmesi de ayrı bir güzellik katmıştır.
 
Bütün bu güzellikleri de Sayın Polat, ülkemizin terörle verdiği mücadelede vatanı ve bayrağı uğruna kamu görevini ifa ederken PKK illetinin kahpe saldırısında genç yaşta hayatını henüz hayatının baharında iken kaybeden Orman Mühendisimiz Merhum Ahmet YANEN’in adını yeni yapılan yemekhaneye vererek taçlandırmıştır.
 
Bütün bu güzellikleri kurumumuza, dolayısıyla da şehrimize kazandıran değerli bürokratımız Sayın Ziya Polat ve ekibine bu kuruma 39 yılını veren kurumun bir personeli olarak şükranlarımı sunuyorum.
 
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
BÜROKRAT OLMAK