27 Mart 2019 Çarşamba, 312 kişi okudu
Murat Bilgin
Bir Mütefekkirin Kelimeler Ve Kavramlar Üzerine Düşünceleri
Saygıdeğer okuyucular, uzun zamandan beri yazılarıma ara verdiğim bu dönemde benim ve toplumumuz için mühim ve okunup insanlara ulaştırılmasını gençliğimiz ve milletimiz adına çok mühim kabul ettiğim Elazığ Belediyesi Kültür Yayınları arasından çıkan Kelimeler ve Kavramlar eseri üzerinde birkaç kelimeyle bilgim oranında açıklama yapmayı zaruret olarak kabul ediyorum.
 
Bu eserin sahibi; uzun yıllardan beri ilimizde toplum yararına ve gençliğimizin aydınlanması için çeşitli eserlere imzasını atmış, sosyal ve kültürel eserlerle gençliğimizin ve toplumumuzun dünya, gönül ve fikir ufkuna çok şey kattığına inandığım zat; basın, yayın ve televizyon programlarından herkesin yakından tanıdığı Sayın Bedrettin KELEŞTİMUR Bey’dir.
 
Okuyacağınız bu yazıdan sonra bu eseri merakla elde etmeyi araştıracağınızı umuyorum. Şunu unutmayalım ki, kavim ve milletlerin ayakta tutunması ve geleceğe taşınması, bu tür eserlerin neşri ve yayılmasıyla mümkündür.
 
Zira 21. Asrın telekomünikasyon ve iletişim çağı olduğu ve gençlerimizin bunun fiziki ve manevi tesiri altında kaldığı bilhassa ebeveynler tarafından üzüntüyle takip edilmektedir. Yukarda bahsettiğimiz teknolojik gelişme bir bıçak misali yerinde kullanırsanız çok faydalıdır ancak amacı dışında kullanılırsa bir felaketin ve kabusun habercisidir. Onun için konu başlıklarının dikkatle okunup tahlil edilmesini bir zaruret olarak görüyorum. Söz konusu eser 461 konu başlığı halinde okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
 
Her konu erbabınca incelenirse başlı başına bir roman, hikaye, tarih, medeniyet, vatan sevgisi, mücadele, cihad, sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi alanda yol gösterici en azından birer broşür olacak konu başlıklarıdır. Hepsinin toplamı geçmiş kavim ve milletlere yol gösteren ilim adamları, mütefekkirler, İslam öncesi insanlığı yönlendiren o güzel insanların nasihat ve tavsiyeleri yer almaktadır. Ancak takdir edersiniz ki insanlığın son medeniyet ufku çerçevesinde kısa döngülerden, tartışmalardan uzak herkesin kabul edeceği adalet sistemi, hukukun uygulanması, insan hak ve özgürlükleri, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin herkesin mutlu olacağı, birbirine saygı göstereceği iyi ve güzel ne varsa kendinde toplayan Kur’an-ı Azimüşşan ve onun mübelleği Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in getirdiği dinin yani İslamiyet’in emir ve buyruklarını temel esas almaktadır. Bu zatın 461 konu başlığından birkaç tanesinin sayfa ve isimlerini vermekle iktifa edeceğim: Adalet kavramı (s.7), Ahde Vefa (s.11), Barış Kavramı (s.46), Devlet ve Adalet (s.83), Gönül Kavramı (s.113), Hırs Kavramı (s.144), İsraf Kavramı (s.171), Kamu Vicdanı Kavramı (s.195), Mürted ve Akıncı Kavramı (s.232), Takva Kavramı (s.316), Sevgi Kavramı (s.365), Şehremini Kavramı (s.388), Irkçılık Kavramı (s.431), Empati Kavramı (s.443), Sıla-i Rahim Kavramı (s.457), Yalan Kavramı (s.458).
 
Bu eser hakkında, erbabları tarafından çok güzel yazılar ve yorumlar yapılacağına inanıyorum. Bu eserin temini için Belediye Kültür Müdürlüğü veya eserini toplumun bilgisine sunan Sayın Bedrettin KELEŞTİMUR Bey’e 0537 505 2206 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu eser ve bu eser gibi nice eserleri kültür hayatımıza katan Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ’a teşekkür ederiz. Ve yine Sayın Bedrettin KELEŞTİMUR Bey’in ruhlara hitap eden, gönülleri okşayan, sevgi, muhabbet ve kardeşliği arttıran nice eserlere imza atmasını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesini RAB’imden dileriz.
 
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Bir Mütefekkirin Kelimeler Ve Kavramlar Üzerine Düşünceleri