07 Nisan 2018 Cumartesi, 767 kişi okudu
KEREM SEÇER
ASR SOLUKLU TAVSİYELER -9
Asr'a andolsun ki Gerçekten insan, ziyan içindedir..Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."
 
Allah'ım Bizi müminler Safına kat..!
 
 
Bak Kardeşim...
Sapla samanı ayırt edemeyen bir anlayış Dinde Fakih olursa, Ortaya melez bir Din çıkar...
 
 
Bak Oğlum...
Dengelerin değişmesi sadece Ekonomik değil, Densizliklerin Değerleştirilmesi olan Gece Hayatıdır... Batıda Hayat Gece başlar, evlerin ışıkları fecri kezzibe yakın bir vakte kadar yanar ve fecri sadıkta hayat yorgan altı...
Doğuda hayat Yatsının ardından DİNlenmek için dinlenmeye bırakılır ve Fecr vakti yanan ev ışıklarıyla Hayat Başlar...
 
 
 
Müslüman Kardeşlerim...
Sizden Geriye Öyle Bir Kare Bırakmaya Çalışınız Ki, 
Gıyabınızdaki Seyirci Olanlarda İnsanlık Görsün...
 
 
 
Bak Oğlum...
Rotasını Kur'an ve Sahih Sünnet dışındaki kitaplarla ve Hz. Peygamber s.a.v. in dışındaki şahıslara dayalı çizenlerin akıbetleri geçmiştekilerden( Nuh a.s. kavminin putları--mekke müşriklerinin Putları ) farklı olmayacaktır. Okunması, açıp yüzüne bakılması ibadet olan kitaplar Kur'an ve Sahih Sünnettir. Dillere pelesenk edilmesi gereken önder de Hz. Muhammed s.a.v.dir...
 
 
 
Mümin Kardeşlerim...
Kendinize Küçük Bir Dünya edinin, Bu Dünyada, Herkese yetecek kadar Sevginin Bulunduğu mefruşatlarla örün duvarlarını...
 
 
 
Bak Kızım...
Bu ümmeti diriltecek Dualara İhtiyacımız var... Hem Fiili dua hemde Kavli dua...
 
 
 
Mümin Kardeşlerim...
Eviniz Cennet, Eşiniz Size sunulacak Huri, Çocuklarınız Vildan ola...
Allah böylece hepinizi Firdevs-i  Âla ile sevindire....
 
 
 
Ey Müminler...
Mazi olmayacak tek şey Fıtratınıza uygun yaşamak...
 
 
 
Oğlum...
Fail'le degil, Fiil'le mücadele etmeyi Öğrendiğimiz zaman gerçek Dava Adamı oluruz...
 
 
Ey Müslüman Kardeşlerim...
Bile bile İslam'a ve O'nun vaaz ettiği değerlere saldıranlar dışında, Kimseye Kin Beslemeyiniz... Sizle aynı düşünmeye ulaşamamış kimse, bilin ki yarınların sevgi yumağının örülmesi için adaydır... 
Nakkaşlığınızı isbat edin...
 
 
Kızım...
Dünyaya bağlandığımız kadar, Allah'a bağlansaydık Üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorunumuz kalmazdı...
 
 
 
Bak Oğlum...
Gün gelir, öğrendiğin her yeni Sahih bilgilerle inancını yeniden sahih bir akide üzerine bina etmeye çalışıp, Onu Dile getirdiğinde, daha önceden kendileriyle aynı düşündüğünüz Eş-Dost-Arkadaş seni İslam'a zarar veriyorsun diye suçlar...
Sakın ola ki, Bu suçlamayı asla kabul etme...Hakkın Hatırı, Halkın hatırından öne çıkmadıkça İmanın kemal noktasına ulaşman mümkin değil...
 
 
Bak Müslüman Kardeşim...
Rasulullah s.a.v. buyurdu ki ;
İnsanlara Teşekkür ediniz...Teşekkür etmek seni küçültmez ve teşekkür ettiğin kişi seninle aynı dini yaşamaya bilir. Bu durum Ona teşekkür etmekten seni alı koymasın... 
Zira Rasulullahın Beyanındaki kişi. Mümin değil İnsandır...
 
 
Bak Dostum...
Dil insanlığa Hakkı-Dogruyu söylemek ve Allah'ı tesbih-tekbir Etmek icin verilmiş bir Nimettir...
Bu Nimet amacı dışındaki herhangi bir konuya Araç edilirse işte orada Şeytanın Ekmeğine Yağ süren Yağdanlık olur..
 
 
Bak Allah Eri...
Her Ümmetin Kendine Has Bir meziyeti vardır...İslam ümmeti'inin Kendine has mezziyeti Davet'tir...
Zira O ümmet referansını Kur'an Vahyinden alır...
"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır"...(Ali İmran/104)
 
 
Bak Kızım & Oğlum...
Hak ile inen Kur'an, gözünüze nur, dilinize süs, yüzünüze güzellik, bedeninize kuvvet, kalbinize şifa olmak üzre indirildi...
 
 
Bak "İslam'a Davet" Eri...
Bizi Sevenler ve savanlar dünyasında bil ki biz kimseyi Savmayacağız,, 
Hep Rahmet Peygamberi şefkati ile saracağız...
 
 
Bak Kardeşim...
Tefrikalar ordusu tahrip kalıplarından daha fazlasıyla etkilidirler,, 
bu etki bize Kan olarak geri dönmektedir..!
 
 
Bak Kızım & Bak Oğlum...
Yaşadığımız Çağın arayıp ta ulaşmadığı yada Ulaşma problemi yaşadığı,, tüm buhranlardan Kurtuluş reçetesini nesilden nesile miras bırakan Allah Rasul'ü s.a.v. in, Zahid-Ermiş-Takva-Hafız-Mücahid ve Müçtehid sahabesi, Bu çağa uyarlanması gereken örnek şahsiyetlerdir.
 
 
Bak Müslüman Genç...
Aşamadığımız,,yada Aşmayı düşünmediğimiz en acımasız Hastalığımız ötekileştirmek...
 
 
Bakınız Müslüman Kardeşlerim...
 
Yaşadığımız Çağda Günlük hayatımızı çepeçevre Kuşatan Kesif bir hayat şartı söz konusu olduğu halde, ancak gün içi belirli bir saat yada rastgele Okuyup öğrendiği meslelerden hüküm çıkaran bir nesille karşı karşıyayız...
Bu nesil Güya aklı sıra kendisinin Kuranı daha iyi anladığı iddiasıyla birlikte, geçmişte Tüm ömrünü İlme vakf etmiş şahsiyetlerin "İlim uğruna'' verdikleri emekleri bir çırpıda silecek kadar cesur davranıp modernitenin çarkları arasında Din adamlığına soyundu... 
 
İlmin Bir İzzeti  vardır! O'nu Onda ehil olmayanlar Diline dolayacak olurlarsa Ortaya çıkacak olan Zilletten başka bişey olmaz...
 
 
 
Bak Kızım...
Rasûlullah (s.a.s.), insanların en cömerdi idi. Yanında ne bir dinar, ne de bir dirhem bulundururdu. Şayet karanlık çöktüğü halde dinar veya dir¬hemi artsaydı ve verilecek bir kimse bulamasaydı, onları muhtaç olana ve¬rip dağıtmayıncaya kadar evine dönmezdi. Bulabildiği arpa ve hurmadan bir yıllık yiyeceğinden başka, Allah'ın kendisine verdiğini saklamazdı.Diğerini Allah yolunda harcardı. Allah için kendisinden bir şey istenildi¬ğinde mutlaka verirdi...
 
 
Bak Oğlum...
Müslümanın modern evi,modern arabası olabilir ancak modern imanı olmaz...
 
 
Bakınız Müminler...
Politize olmuş bir toplumdan Sahabe nesli gibi bir nesil inşa etmek istiyorsanız, Darul Erkamlarınızı oluşturup, Tüm Politik manevralardan Uzak kalınız...
 
 
Oğlum & Kızım...
Şeytanın Namluya süreceği Mermi Olmamak İçin; Yürek Parçalarınızın ve Kalb Kanallarınızın bakımını Kur'an Vahy'ile Yapmayı unutmayınız..
 
 
Mümin Kardeşlerim...
Şahid olarak yaşıyasız, Şehid olarak Allah Allah diye can veresiz Duasıyla…
 
SELM VE DUA İLE.
 
Okuyucu Yorumları
Haberler
ASR SOLUKLU TAVSİYELER -9