03 Şubat 2018 Cumartesi, 1192 kişi okudu
KEREM SEÇER
ASR SOLUKLU TAVSİYELER -8
Asr'a andolsun ki Gerçekten insan, ziyan içindedir..Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."
 
 
Ey İman edenler...
"Nefsinizi İmha Nesilleri İhya ediniz" emri ile karşı karşıyasınız.
Lakin gelinen Noktada Nesilleri İmha nefisleri İhya etmekle meşgulsünüz...
 
 
Bak Oğlum...
En Büyük Tehlike... Ben dediğin andır...
 
 
Bak Kızım...
Günah Arı'ya benzer... Ağzı Ballı Kuyruğu zehirlidir...
 
 
Bak Oğlum...
İnancın Dışında kalan konularda, Sonradan Pişman olup, Keşke Bu olmasaydı Demeyi istemiyorsan, Tüm Dünyevi Hırs ve İhtiraslarını elinin Tersiyle İt... 
Keşke &Eğer gibi kavaramlar Pişmanlık değildir, 
Aksine pişman olacağın şeyleri Tekrar işlemeye azm ettirici bir Silahtır...
 
 
Bak Müslüman...
Ümmeti Allah yolunda cihad konusuna motive etmeyen Her kim olursa olsun,, O asla Alim-İlim adamı değildir.. Onun tüm meselesi Harun gözüküp Karunlaşmadan başka bir şey değildir...
 
 
Bak Kardeşim...
Takva Toplumunun Ehil olmayanlar tarafından Sunulan Din Temasıyla Tava toplumuna dönüştüğü Günümüzde, Ümmetin asli problemi Ciddi bir Usul Eğitimidir...
Aksi durumda Dernek-Vakif-cemaat ve yapılan ev Sohbetleri Takva toplumunu oluşturmaz...
 
Bak Oğlum...
Gider ayak şu sözüm sana miras kalsın,Öyle bir Kur'an okumaların olsun ki, O okuyuşlar seni, İkra Şuurlu okuyuşların rahlesindeki İbni Mesud (r.a.) ın Fehmiyle donatsın...
Yaşadığın çağın ve zamanın, Bulunduğun mekan ve yerin tüm meselelerine çözüm üretecek Hulusi bir ilimle Oku...
Ancak dikkat et...İbni Mesud (r.a.) Peygambers.a.v.'in Sünnet ekolunu hayata taşıyan bir şahsiyetti..!
 
 
Bak Mümin...
Tüm düşüncesi Huduri Bilgiye haps edilmiş bir islam anlayışı,Elbetteki insanı Hulusi Bilgi ile donatmaz...
 
 
Bak Kızım...
Varlığını Kendi Değerleri olan Kur'an ve Sahih Sünnet'ten alan İslam Örfü Toplumda değer bulmazken,, 
Kültürleşmiş bir "islami yapılanma", toplumu adeta virüs gibi sarmıştır...
Ashabı yoğuran & Kur'an Vahyi'nin sunumu olan Tek Din İslam'dı..Bugün gerek Kur'an'a çağıranların, gerek Peygamber'e çağıranların,, gerekse tek din'e çağıranların çağırmış oldukları; referansını "Kur'an ve Sahih Sünnet'ten alan "İslam Örfüne"ne göre değil, kendi düşünce formlarına göre şekillenmiş "Kültürel İslam"adır...
 
 
Bakın Müslüman Kardeşlerim...
Dünya ile olan doğal eğiliminize ve geçici nimetleri ile aranızdaki olağanüstü uyumunuza, dikkat edin size hesabını vermeyeceğiniz kapıları aralamasın.. Bugün rotanızı değiştirin, dünya ağından kurtulun. Vahyin Sığınağına sığınan PEYGAMBERİN hırkasına bürünün....
 
 
Bak Kızım...
İslam'ı, Kitab ve Sünnetin öğretileri ile öğrenmek yerine, Ķultürel,Foklorik bir yapı ile öğrenenler. beyinlerde urlaşan Zihin taşları oluştururlar...
Buda gelecek nesillere bırakılan yıkılması zor bir tabudur...
 
 
Bak Sofi...
Din Binası Kuran Vahyi ile Tamamlanmış, Kutsal Gün ve Geceler Vahiy ile belirlenmiştir.
 Dolayısıyla bazı gün ve geceleri Kutsayıp Ömür törpüsünde sürekli törpülenmekte olan Günlerimizi Tastamam ALLAH ve RESULU 'nun belirlediği gibi yaşamayıp,Sadece Kandil Geceleri ile geçiştirmek Ekmek arası Cennet beklentisidir...
 
 
Bak Oğlum...
İnsanca yaşamanın bir bedeli varsa, O da isyansız yaşamaktır...
 
 
Bak Kardeşim...
Ümmet Eğer İslam'i Vahdet istiyorsa Öncelikle Kendi adına Konuşma yetkilerini verdikleri Şahıslardan Kurtulmalıdır. Zira O şahıslar Ümmetin Vahdeti yerine Ümmetten rant elde etme derdindedirler.   
Çare: Yeni baştan her ferd "Şahsiyet sahibi" olmak zorunluluğundadır.
 Bunun içinse temelden bir islami eğitim şarttır...
 
 
Bak Dostum...
Hayatına Nüks etmiş Tüm Ci-Cu Takılarını çıkar ve Kuşanacağın Kavramlar Muhakkak Vahyin içini doldurduğu kavramlardan olsun..
Mesela; "Davet-çi" yerine "Davet Eri" gibi...
 
 
Bak Genç...
Beşeriyete Rol Model olanları görmezden gelip, Paparazilere Foto model olanları örnek alan bu nesil Uzaydan gelmedi...
 
 
Bakın Mümin Kardeşlerim...
Asırlardır Süregelen iç çekişmeler ve bunlara paralel olarak gitgide artan Fırkalaşmalar sonucu Birliğimiz Bir laboratuara döndü, ve resmen beyaz fare gibi kobay olduk . 
Batılı müsteşrik tüm kirli silahlarını üzerimizde denedi bir türlü uyanamadık.
Gün yok ki coğrafyamızda yeni laboratuarlar açılmamış olsun, o halde bize düşen bu laboratuarları Kıblegahtan Karargaha açılan cihad alanlarına çevirmek....
 
 
Kardeşlerim...
Gün gelecek sizinde sela'nız bu topraklarda okunacak, sizi de köyünüzün Yağmurlarında yıkayacaklar. Hatta kim bilir öğlen veya ikindi namazına müteakip bir müddet omuzlarda bile taşınacaksınız... 
Vah ki vah...O yüzden öyle bir göz taşıyın ki, her dem ilahi mahkemede yerini görsün, öyle bir kalp taşıyın ki, tüm hırs ve ihtiras aşkını PEYGAMBER’in secdesi ile soğutsun....
 
SELAM VE DUA İLE..
 
Okuyucu Yorumları
Haberler
ASR SOLUKLU TAVSİYELER -8