20 Mayıs 2019 Pazartesi, 649 kişi okudu
SEDAT YASAK
ALTIOLUK Namı Değer KELHASİ
Alacakaya ilçe merkezine yaklaşık beş km uzaklıkta olan Altıoluk Köyü, Elazığ’ın en eski yerleşim yerlerinden biridir. 400 yıllık bir geçmişi olan köy, adını yanı başında olan Kalesi Dağı’ndan alır. Bu dağ, zamanla köye esin kaynağı olmuş ve Kelhasi’ye dönüşerek köye ismini vermiştir.
 
İlk yerleşim yerlerine ait kalıntıların var olduğu köyde (özellikle eski köy diye tabir edilen yerde) yapılan arkeolojik kazılarda birçok medeniyete ait sikke ve el yapımı araç gerece rastlanmıştır. Bu da köydeki yerleşimin çok daha eskilere ait olabileceğini akıllara getirir. 
 
Köy nüfusu yaklaşık 400 olmasına rağmen, yazın bu sayı ciddi anlamda artış gösterir.
 
Son yıllarda bölgenin ekolojik ve iklim özellikleri değişim göstermiştir. Yapılan Kral kızı Barajı’yla karasal iklim, yerini daha ılıman bir iklime bırakmıştır.
 
Tarım ve hayvancılığın yapıldığı köydeki esas geçim kaynağı ise, mermer ve krom yataklarının varlığıdır. Köylüler şimdilerde eski günlerini mumla arasalar da, zamanında krom ve mermercilikten hatırı sayılır derecede gelir elde ederek ekonomik anlamda güçlendiler. Hala devam eden krom ve mermer yatakları, doksanlardaki kadar olmasa da, köy halkına ekonomik anlamda katkı sağlamaya devam etmektedir.
 
Uğur Mumcu’nun Şeyh Sait İsyanının ayrıntılarını anlattığı kitabına da konu olan Köy, tarihsel birçok anının da kaynağı konumundadır.
 
Köy; pek çok doktor, öğretim görevlisi, hemşire, mühendis, iş adamı çıkarmasına rağmen, gerek ilçe merkezinden, gerek civar köylerden ve gerekse devlet güçleri tarafından hak ettiği değeri bugüne kadar görebilmiş değildir. 
Tek suçları, doksanlı yıllarda geçici köy koruculuğu sistemine geçmek istememeleriydi. Bu sebeple de adı zaman zaman“PKK’lı Köy”e çıksa da, köylüler bu durumu yine de çok önemsemediler. Çünkü birkaç kendini bilmez köylünün yaptığı yanlışın, tüm köye mal edilmesinin doğru olmadığını biliyorlardı. Ama bunu etrafa anlatabilmek, hele de etrafı ikna edebilmek, pek de kolay bir iş değildi. 
 
Biz dinimize, devletimize, bayrağımıza bağlıyız, demelerine rağmen, kendilerini halk nezdinde, yine de bütünüyle temize çıkaramadılar. Bu da haliyle birtakım sorunların ve sıkıntıların yaşanmasına neden oldu…
 
Köy, daha evvel kan davası nedeniyle birçok kayıp vermişti. Bu sebeple, birçok aile, daha büyük felaketler yaşamamak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için, köyü terk ederek, büyük şehirlere göç etmiş, kendilerine ve çocuklarına orada yepyeni bir hayat kurmuşlardı. Köyde kalıp hayatlarını devam ettirenler ise, köyü ayakta tutarak bugünlere taşımayı başarmışlardır.
 
Kökeni bu köye ait olan yüzlerce aile (ki, onlardan biri de benim) şimdilerde Ahmet Kutsi Tecer’in dizelerindeki özlemi ve hasreti yaşamaya devam ediyorlar. 
 
“Orda Bir Köy Var Uzakta. 
Gitmesek de görmesek de, 
o köy bizim köyümüzdür…”
 
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
ALTIOLUK Namı Değer KELHASİ