29 Nisan 2019 Pazartesi, 304 kişi okudu
KEREM SEÇER
80 ÖNCESİ ve SONRASI STK LAR
Hemen girişte  belirteyim, Bu satırlar biz öz eleştiri amaçlıdır,
Bu öz eleştiride Ya, yarası olan gocunur, Matador mızrağı ile mücadele eden Boğa gibi Burnundan soluyarak saldırıya geçer, 
Ya da, Yarası olmayanlar ise Vicdani bir muhasebe yaparak neler kaybettiğimizin sorgulamasını yaparak  neslin imha edilişine seyirci kalmamanın çözümünü aramaya koyulur.
 
 
Biraz  geriye  dönüyoruz, Seksenli yıllara. O yıllarda Türkiye de Müslümanlar tarafından oluşturulan Üç önemli Sivil Toplum Örgütü vardı, Bunlar Küresel anlamda Müslümanları temsil eden Mazlum Der, Yerel anlamda  Doğudaki Kürt Müslümanların Oluşturduğu Mustazaf  Der ile  Türkiyedeki tüm Müslümanların meselelerini sahiplenen Milli gençlik vakfı Vardı, 
 
Bu üç sivil toplum örgütü Öne çıkan Ortak özelliği Yürürlükdeki Sistem Eleştirisi yaparak alternatif bir sistem Olan İslam'i bir sistem için kalıcı projeler üreterek  Toplumun asli değerlerine dönüşünü sağlamak tı.
 
Gerçekten kayda değer çalışmalar yapmış, Cumhuriyetle birlikte islami hassasiyetleri  iğdiş edilmiş Türk insanının  Yeniden Ciddi bir şekilde İslam ile tanışmasına, Bu tanışmanın kavmiyet tabusu yıkılarak Ümmet olma anlayışının öne çıkarıldığı, Tüm Türkiye de örgütlendikleri Her il ilçe, belde de Neslin inşasında Temel yapı olarak Kuran ve Sünnete sıkı sıkıya bağlı bir gençlik yetiştirerek  islam Ümmetinin yeniden dirilmesin de önemli rol oynamışlardı.
 
Öyle ki Bu Üç sivil toplum örgütünden herhangi biri, bir ilde Bir program Tertip etse, diğer iki stk mensupları ayrım yapmaksızın hemen o programa iştirak eder konferans salonları iğne atsan yere düşmeyecek kadar kadar kalabalıklara sahne olur  Hatip pür dikkat dinlenilir ve ellerindeki kağıtlara notlar alarak  birbirleri ile paylaşma azmi içindeydiler,
 
Birlikte Başörtüsü mücadelesine çıkar polis joplarına hedef olur, birlikte filistin davasını savunur, birlikte afgan cihadını destekler, birlikte  açe-sumatra-filipin, cezayir direnişleri için meydanlarda olurlardı. 
 
Günümüzde, O yılların sivil toplum örgütleri olan bu üç önemli  stk de yetişmiş olanların O günkü  İslami hassasiyetlerini hala korudukları, Eğer bir siyasi partinin taraftarı olmuş olsalar dahi, Partilerinin İslamın temel konularında yaptığı hiç bir yanlış uygulamaya sessiz kalmadıkları görülecektir.
 
Çünkü Onlar için Parti bir  Amaç değil Araçtı, Bu araç, amaçları olan hedefi aşarsa asla ona  müsahama göstermez gerekli ikazını gerektiği gibi vermekten geri adım atmazlardı.
 
28 şubat Post modern darbe sonrası Cunta rejim tarafından kapatılan Bu üç önemli s.t.k. nin üst düzey yöneticileri ile birlikte hemen hemen her ilde gençliğin inşasında önemli rol üstlenen şahsiyetler  Tutuklanıp zindana atılınca, bir süre yeni yetişen gençlerin ailelerinin baskı ve korkutma nedeniyle sessizlik  ortamı hakim oldu, Ancak kenar mahallelerde arada bir araya gelenler etkin olamayınca gençlik bir rehavet dönemine  girmiş oldu. 
 
Ta ki 2003 te Ak parti kurulup iktidar olana kadar bu rehavet dönemi kalkmış olsa da Eski samimiyet ve teslimiyetten eser kalmayan, yeni bir imaj ile  ard arda  yeni stk ler  kurulmaya başladı,
11 Eylül ikiz kuleler saldırısı nedeniyle Tüm Dünya Müslümanlarını Terörist gösteren AB(D) nin  Türkiye'nin de  Bu terörist Müslümanlara destek olduğunu söylemesi ardından, Bu Kurulan Yeni stk ler söylemlerinde sistem eleştirisini bırakarak  sisteme entegre olmaya çalışan birer dürüst vatandaş yetiştiren  merkezler oldular.
 
İşin garip yönü Açılan Her yeni Stk, 28 şubat'ın kapattığı  O önemli üç Stk nin misyonunu sahiplendiklerini dile  getirmeleri olmuştur.O üç Stk Dürüst vatandaş yetiştirme amacında olmayıp, Dürüst İnsan yetiştirmeyi hedeflediği için sistem eleştirisi yapmış  o nedenlede sistem koruyucular tarafından  kapatılmış mahkum edilmiştir.
 
Halbuki, Ak Parti yi Kuran Sn Recep Tayyib Erdoğan Böyle düşünmemişti,
kendisinden ve imanından emin olduğum bir Dostumun  şahitliği ile duyduğum şu cümle  ''''Ak Parti gnl Bşk  Sn Recep tayyib Erdoğan'ın yakın çevresine ''' Biz Sivil toplum örgütlerinin faaaliyetlerini serbest bırakıp onlara müdahale etmeyerek ,onları destekleyip  Onlar Kendi aralarında birlikteliği sağlayıp  mevcut sistemi değiştirebilecek projeler üretsinler sistem kendi Haliyle  değişir '''Mealindeki bir cümleyi özelden söylediği ve umut bağladığı halde, ne acıdır ki İslami hassasiyete mensup gözükerek açılan her yeni STK, gittikçe islami hassasiyeti  bırakıp sistemin emniyet süpabı olma gayreti ile birlikte ilerleyen dönemlerde  ak partinin arka bahçesi olma yarışına girdikleri için  neslin inşası yerini Neslin İmhasına bu açılan stk ler aracılığı ile olmuştur.
 
Ak Parti kurulduğunda dünyaya gelen bir bebek Bugün sandık başına gidip Oy kullanacak yaşa  geldiği halde, O Oy kullanma yaşındaki gencin gittiği stk de İslam ve islami değerler üzerine haftada  bir gün dahi olsa eğitim verilmediği ( bazen istisnai durumlar hariç ) Tv Lerin yaptığı sokak röportajlarının ele verdiği görülmektedir.
 
Dört halife kimdir, Gusül abdesti tarifi, kelime-i şahadetin anlamı gibi sorulara kem küm cevap vermeyen, hangi partiye oy verirsin veya veriyorsun sorusuna  Ak Parti cevabını göğsünü gere gere söyleyen bir nesli siz yetiştirdiniz ve bu yetiştirdiğiniz nesle  80 milyonluk bu nüfus şahit olmuştur.
 
Milli değerleri önceleyen, manevi değerleri öteleyen birer  Dürüst vatandaş.
 
Bu açılan Stk lerimiz de yetiştirilen Geleceğin Türkiye'sinin Mimarı olacak olan Bu dürüst vatandaş tiplemesi tabiri caiz ise  Futboldan anlamayan, fakat seyirciyi coşturmak için  ürbinlere çıkan  bir futbol amigosu gibi, ancak slogan atarak kendisini islamcı gösteren  vitrini süslü içerisi kof bir meta gibi  Cafelerde, avm lerde çaka satarak  övünmekte. Bunlara, Sistemin yanlışlığından bahis eden ve   Akp nin yaptığı bir yanlışı söyleyen olursa  hemen HAİN Damgasını  hak etmiş olur ki, Bende Bu Dürüst vatandaş profilinden olan bir çok kişiden Bu Damgayı yediğimi söyleyeyim
 
Hülasa, Sisteme  Eleştiri getirmeyen bir dürüst vatandaş ordusu oluşturuldu  Ak parti kurulduktan sonra açılan  sivil toplum örgütleri tarafından, ve gelinen noktada, Köprü altlarında, izbelerde, eğlence mekanlarında, kapitalizmin mabedi olan AVM lerde flört eden, İşlenen Çocuk tecavüzlerine sağır, çocuk cinayetlerine karşı gözükmek için karşı çıkan, eğitim kurumlarında sınıfta bira içerek boş kutusunu öğretmenine  fırlatan bir dürüst vatandaş profili oluştu, 
 
Bu profilde en büyük sorumlu ve suçlu  Milli değerleri önceleyip manevi değerleri öteleyen  sivil toplum örgütlerinindir. 
Unutmayınız ki, Tam 45 yıl Laiklik-Demokrasi-Ulusalcılık karşıtı oldu Müslümanlar.
Fakat gelinen Noktada son 15 Yılda sizler aracılığı ile Sevdirilerek Laik-Demokrat-ulusalcı oldu yetişen nesil...İçinizden Sistemi Dönüştürmek için mücadele edeceğiz Diyerek Siyasete Atılanlar Sistem tarafından Dönüştürüldü..Nerden Nereye geldiğinizi görün.
Eserinizle iftihar  ediniz, giyim şeklini bile taklit ettiğiniz Reise en büyük ihaneti siz yaptınız, 
Reis sizi önemsemiş  size rahatlık sağlamıştı ki sistemi değişebilecek projeler hazırlayasınız diye, Fakat siz ise  Reisin Mirasını hovardaca  harcayan birer miras yedi olarak bu milletin asli değerlerini İmha eden birer yüz karası olarak tarihe geçmek üzeresiniz.  
 
Yol yakınken kendinize  gelin, Öz eleştiri yapınız, 80 öncesi O var olan üç önemli sivil toplum örgütünün  misyonunu  sahiplendiğinizi dile getirdiğiniz  gibi  O misyona  yakışan bir nesil yetiştirme gayretkeşliği yapın,
 
Değilmiydi ki Reis 31 Mart Seçim startını verdiğinde 94 RUHUNA  DÖNÜŞ istiyordu., Değilmiydi ki, Reis Belediye başkanlığı için  GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ diyordu.
 
Haydi O ruha yeniden sahip olmak için seferberlik başlatın, gönül köprüleri kurun şehrinizdeki diğer sivil toplum örgütleri ile,
 
Bu şehirde Zahirde manevi değerleri Önceleyen 70 civarı STK var, bir etkinlik, konferans, seminer  panel veya meydan eylemi yapıldığında Ben yoksam bir kişi eksik anlayışı ile sorumluluk kuşanın, tüm stk ler ile düşünsel, fikirsel, işbirliğine  girin,  Gençlik gittikçe bataklığa  sürükleniyor, Uzatın ellerinizini  birbirinize, Manevi konulara  ağırlık verin, okullara, parklara, sinemalara, cafelere, evlere ulaşın parti değil DAVA  seferberliği, Hain ilan ettiklerinizin kapısını çalın gönüllerini alın,gün birleşme  günü,  gün 15 temmuz feto darbesinden daha vahim bir darbenin hudutlarımıza  dayandığı gün, Hükümeti uyarın  6284 istanbul sözleşmesini kaldırmasını, cinsiyet eşitliğinin ahlaki yapımızla örtüşmediğini, 28 şubat mağduru haksız hukuksuz zindanlara tıkılmış Müslüman kardeşleriniz için yeniden yargılanma yolu açılması için eylem birliği yapın. Dombra yerine,  yeniden yıkılsın fiavun haman ile karun marşları söyleyin, sisteme entegre olmak yerine sistem eleştirisi projeler üretin... Tam zamanı. zamanı lehinize çevirmeniz temennisiyle... 
   
 
 selam ve dua ile.
 
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
80 ÖNCESİ ve SONRASI STK LAR